Požehnanie busty saleziána Alojza Kozu

(Kubáňovo, 2. novembra 2022) – V sobotu 29. októbra v obci Kubáňovo v exteriéri Kostola sv. Ladislava, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil busty dvoch kňazov pôsobiacich vo farnosti Kubáňovo.

Prvá busta je spomienkou na miestneho farára a dekana Dezidera Solymossyho (1886 – 1963), ktorého permanentne prenasledovala komunistická Štátna bezpečnosť kvôli jeho dušpastierskej činnosti v 50. a 60. rokoch 20. storočia.

Druhá busta je pripomenutím kňaza saleziána don Alojza Kozu (1903 – 1988). Bol cirkevným historikom, pedagógom a trpiteľom za vieru. Po útrapách „Akcie K“ z Barbarskej noci v roku 1950 mu bolo umožnené po piatich rokoch vrátiť sa do civilného života. Štátny súhlas do verejnej duchovnej správy nedostal, preto sa zamestnal ako organista v Kubáňove. Tu v tajnosti vypomáhal miestnemu duchovnému D. Solymossymu, zničenému prenasledovaním zo strany režimu.

Obaja kňazi neboli rodáci z Kubáňova, ale ich príklad a pôsobenie vychovalo generácie zbožných ľudí, podporovateľov miestnej cirkvi a ľudí pevnej viery.

Na slávnosti sa zúčastnilo vyše 200 veriacich a asi 15 kňazov. Prítomný bol aj salezián don Vincent Macejko, ktorý zastupoval provinciála.

Po posviacke búst nasledovala sv. omša v miestnom kostole.

Informoval: Vincent Macejko, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.