Poznáme témy troch najbližších Svetových dní mládeže

(Vatikán, 8. novembra 2013) – Svätý Otec František oznámil témy nasledujúcich troch ročníkov Svetových dní mládeže (SDM). Najbližšie tri podujatia organizované Katolíckou cirkvou, ktoré spájajú mladých z celého sveta sa budú niesť v duchu blahoslavenstiev.

29. ročník SDM v roku 2014 bude charakterizovať motto: "Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo" (Mt 5,3). Jubilejným 30. ročníkom sa bude niesť blahoslavenstvo: "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha" (Mt 5,8). Do tretice, medzinárodné stretnutie v Krakove roku 2016, na ktorom sa zúčastní aj Svätý Otec, bude mať tému: "Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo" (Mt 5,7). A práve tento citát z blahoslavenstiev jasne prepája mesto Krakov, osobu bl. Jána Pavla II. a jedno z typických posolstiev pápeža Františka.

SDM chcú povzbudiť mladých ľudí z celého sveta, aby sa nebáli angažovať sa v Cirkvi, podeliť sa o vieru v Ježiša Krista a prežívať hlbokú radosť zo života. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa každé tri roky v jednej zo svetových metropol.

Zdroj: VR

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.