Pozrite si posledný Saleziánsky magazín v tomto školskom roku

(Bratislava, 30. júna 2015) – V roku dvestoročnice dona Bosca oslavuje don Titus Zeman sto rokov od svojho narodenia. Skupina pútnikov z farnosti Vajnory sa teda vybrala po stopách Božieho služobníka, aby lepšie spoznali príbeh tohto saleziánskeho kňaza, ale aj miesta spojené s jeho životom. Krátky zostrih z púte vám prinášame v Téme posledného Saleziánskeho magazínu v tomto školskom roku.

V reportážach sa pozrieme na kňazskú vysviacku Jána Krupu v Prešove a navštívime žilinské stredisko, v ktorom si mladí zahrali na jednom pódiu spolu so známymi slovenskými improvizátormi.

Svoje svedectvo o živote s donom Boscom nám porozpráva dlhoročná saleziánka spolupracovníčka Slávka Brigantová.

 

Red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.