Pozrite si zoznam stredísk, ktoré privítajú nových bratov

(Bratislava, 12. mája 2023) – Na sviatok Dominika Savia (6. mája) zverejnil otec provinciál personálne zmeny v komunitách. Do nových stredísk prichádzajú títo bratia:

Peter Bešenyei → Košice – Tri hôrky
Ján Drgoň → Poprad
Pavol Grach → Žilina – SOŠ
Stanislav Hurbanič → Bratislava – Miletičova – provinciálna časť
Peter Chodelka → Dubnica nad Váhom
Ján Ivančák → Žilina – SOŠ
Milan Janák → Hody
Peter Kanský → Banská Bystrica
František Kubovič → Nová Dubnica
Peter Lukáčik → Bratislava – Mamateyova
Juraj Malý → Žilina – SOŠ
Marek Michalenko → Bardejov
Peter Mlynarčík → Žilina – pastoračná komunita
Pavol Piatrov → Jakutsk
Miroslav Podstavek → Poprad
Viliam Riško → Košice – Kalvária
Ľuboš Stebnický → Humenné

Pozývame vás už dnes modliť sa za týchto bratov, aby svojou prítomnosťou obohatili aj iných. Prajeme a vyprosujeme im úspešný začiatok v nových strediskách, ako aj dobre využitý čas, ktorý im ešte ostáva v aktuálnych pôsobiskách.

Úvodná foto: Gabriel Bies

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.