Pozvanie na 144. misijnú výpravu

(21. novembra 2012) – Na výročie prvej saleziánskej misijnej výpravy vás pozývam kontemplovať misionárske srdce Dona Bosca, ktorý z dvora na Valdoccu vždy sníval dostihnúť mladých celého sveta. Aby sme lepšie spoznali Dona Bosca, musíme viac pochopiť jeho misionárske srdce!

Každý spolubrat istotne pomáha misijným aktivitám Kongregácie najmä modlitbou za misionárov a misionárske povolania, ako aj komunikovaním veľkých potrieb poslania univerzálnej Cirkvi.Hlboká motivácia rozhodnutia sa pre misie nesmie byť iná ako hlboká viera v Ježiša Krista, ktorá ho ženie nasledovať, radikálnejším štýlom, všade tam, kam by ho chcel Pán priviesť, aby mu slúžil. Je to aj vyjadrenie vášne v podelení sa so skúsenosťou plnosti života v Kristovi. Pre nás saleziánov je rozhodnutie sa pre misie, tiež vyjadrením radosti a nadšenia z prežívania nášho saleziánskeho povolania. Je to v tomto svetle, čo vás pozývam odpovedať veľkodušne na povolanie Pána ohlasovať ho adgentes – ad exteros – ad vitam:«Choďte do celého sveta!» (Mt 28,18-20). 

Informoval: Peter Jacko

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.