Pozvánka na dve výročné spomienky na Božieho služobníka Titusa Zemana

(Bratislava 2. januára 2014) – V nedeľu 5. januára sa uskutoční vo Vajnoroch spomienkové stretnutie pri príležitosti výročných dní Božieho služobníka dona Titusa Zemana. Na začiatok januára totiž pripadá 99. výročie jeho narodenia – 4. januára 1915, a 45. výročie jeho smrti – 8. januára 1969.

Spomienkové stretnutie v nedeľu 5. januára 2014 vo Vajnoroch sa začne o 15.30 hod v miestnom farskom kostole. Program stretnutia je nasledovný:

– ďakovná modlitba v kostole nad kryptou, kde sú telesné ostatky Božieho služobníka Titusa Zemana; – zamyslenie sa na cintoríne pri hrobe, kde bol don Titus Zeman pochovaný ; – prednáška v miestnom klube Titusa Zemana na tému „Spiritualita Titusa Zemana“ (vicepostulátor procesu don Jozef Slivoň); – slovo otca provinciála dona Karola Maníka; – informácia o rímskej fáze procesu blahorečenia a o povesti mučeníctva Titusa Zemana (Helena Barátová); – príprava pútnického zájazdu po stopách Titusa Zemana; – zbieranie ďalších relikvií II. stupňa (predmety, ktorých sa dotýkal – listy, pohľadnice, darované predmety, knižky,…).

Na 45. výročný deň smrti Božieho služobníka dona Titusa – 8. januára – sa bude sláviť svätá omša vo farskom kostole Márie Pomocnice kresťanov v Bratislave-Miletičovej o 18.00 hod.

Saleziáni dona Bosca a vicepostulátor procesu srdečne pozývajú ctiteľov Božieho služobníka dona Titusa na obidve pripravované stretnutia.

Rhsdb

FOTO: novokňaz Titus Zeman slávi svoju primičnú omšu vo Vajnoroch

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.