Pozvánka na pútnický zájazd po stopách Titusa Zemana

(Bratislava, 12. marca 2015) – V roku 200. výročia narodenia dona Bosca a 100. výročia narodenia Božieho služobníka Titusa Zemana organizujú veriaci z farnosti Vajnory mimoriadny pútnický zájazd po stopách Božieho služobníka Titusa Zemana. Zájazd sa uskutoční v čase slávnostného vystavenia Turínskeho plátna, v dňoch, kedy si Posvätné plátno príde uctiť aj Svätý Otec František.

Zájazd sa bude konať v dňoch 18.– 22. júna 2015 a jeho cena je 350 eur. V cene sú zahrnuté cestovné náklady a poistenie, 4 nocľahy s raňajkami v hoteli a tiež 3 krát s polpenziou v Turíne – v piatok, v sobotu a v nedeľu.

Na pútnický zájazd sa treba prihlásiť do 31. marca 2015. Kňazskú službu a duchovnú asistenciu bude zabezpečovať vicepostulátor procesu blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana ICDr. Jozef Slivoň SDB.

Kontakt pre záujemcov o zájazd: Ing. Daniela Sásiková, tel.č.: 02/43711518, mobil : 0903 423 230

 

Program púte:

18.6. (štvrtok) – odchod pútnikov z Vajnor o 6.30 hod., svätá omša v kostole v mestečku Mária Neustift. Pripomenutie si prechodov dona Titusa a spoločníkov na hraničnom priechode San Candido.

19.6. (piatok) – svätá omša v kostole Panny Márie Matky Pokoja v Trente, zastávka v Miláne v Dóme Narodenia Panny Márie, prehliadka ďalších pamätihodností, príchod do Turína.

20.6. a 21.6. (sobota a nedeľa) – program púte prispôsobený sv. omši pápeža Františka a možnosť púte k Turínskemu plátnu v Dóme sv. Jána Krstiteľa. Poďakovanie za dona Bosca pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia v Bazilike Panny Márie Pomocnice, modlitba za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana na mieste, kde sa on sám modlil, keď priviedol prvú a druhú výpravu. Vo voľnom čase návšteva Colle Don Bosco, Chieri, Castelnuovo, pamätné miesta mamy Margity a Dominika Savia.  

22.6. (pondelok) – návrat domov okolo 22.00 hod.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.