Pozvánka na vedecko-odbornú konferenciu o rodine

(Žilina, 5. februára 2014) – 21. marca sa v priestoroch Ústavu sociálnej práce s deťmi a mládežou sv. Jána Bosca – Saleziánum v Žiline uskutoční IV. ročník vedecko-odbornej konferencie s názvom Rodina – výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie.

Cieľom konferencie s medzinárodnou účasťou bude prostredníctvom odbornej diskusie a vzájomným odovzdávaním skúseností a poznatkov poukázať na rodinnú a pracovnú rovnováhu a podporu sociálneho začlenenia ako aj získanie podpory od rôznych subjektov pomáhajúcich v oblasti sociálnej práce s rodinou.

Tematické zameranie konferencie • Kríza rodinných vzťahov z pohľadu sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. • Ľudská zrelosť a stabilita manželských a rodinných vzťahov. • Interdisciplinárna spolupráca odborníkov pri profesionálnej práci s rodinou. • Zosúladenie pracovného a rodinného života. • Medzirezortná spolupráca odborníkov v oblasti sociálnej politiky a sociálnej práce s rodinou.

Viac informácií TU.Prihláška na konferenciu TU.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.