Pozvánka pre miništrantov: Miništrantský tábor TYMIAN

Domka, Saleziáni a Spoločenstvo Tymian oznamujú všetkým miništrantom a ich priaznivcom, že miništrantský tábor Tymian 2013 sa uskutoční v dňoch 14.–20.7.2013 v Rekreačnom zariadení Skalka nad Kremnicou.

V nádhernom prostredí hôr je pre chlapcov pripravené množstvo miništrantských aktivít. Ústrednou myšlienkou tábora je Metodov odkaz. V bohatom duchovno a športovo-rekreačnom programe budeme sledovať korene našej viery, ktoré súvisia s príchodom sv. Cyrila a Metoda na naše územie pred 1150 rokmi. Starší miništranti sú zároveň uvádzaní do animátorstva miništrantských skupín.

Prihlášky a bližšie informácie sú na adrese www.ministranti.sk a osobne na rastin.halko@gmail.com a lusko@sdb.sk. Organizačný tím sa teší na stretnutie.

Za všetkých vás zdraví don Jozef Luscoň, SDB.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.