Pozývame na otvorenie nového strediska saleziánov spolupracovníkov v Nitre

(Nitra, 8. októbra 2014) – Saleziáni spolupracovníci otvárajú 10. októbra 2014 nové stredisko v Nitre. Pozývajú osláviť túto udalosť na sv. omši o 18.30 v nitrianskom kostole sv. Gorazda.

Pri tejto príležitosti predstaví hlavný koordinátor Anton Horváth Združenie saleziánov – spolupracovníkov (ASC) a dvoch kandidátov na skladanie prísľubov. Novozaložené stredisko bude tak mať 10 riadnych členov, dvoch predašpirantov a šesť ašpirantov. Delegátkou strediska bola menovaná sr. Eva Pullmannová.

Po skončení slávnosti budú voľby do strediskovej rady na miesto koordinátora, sekretára a správcu majetku.

Nitrianski spolupracovníci doteraz patrili pod stredisko Zlaté Moravce. Pred polrokom sa začali modliť deviatnik k Panne Márii Pomocnici s úmyslom vlastného strediska, čo provinciálna rada ASC schválila.

Na slávnosti založenia nového strediska sa zúčastní provinciálna rada ASC a pozvaní hostia. Bude to dvadsiate deviate stredisko ASC v poradí a štvrté pri sestrách saleziánkach.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.