Pozývame vás spestriť ôsmy deň v mesiaci spomienkou na nášho mučeníka za povolania

V ôsmy deň mesiaca, tzv. Titusday, si pripomíname blahoslaveného Titusa Zemana, saleziánskeho mučeníka za povolania. S dôverou sa k nemu obraciame a prosíme na jeho príhovor za dar nových povolaní.

V sobotu ráno 8. júna o 6:20 hod. sa na tento úmysel pomodlíme sv. ruženec vo farskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch a o 10:00 hod. bude don Jozef Slivoň sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch.

Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.