Pracujete s mladými? Pozvite ich na vzdelávacie kurzy zo saleziánskej ponuky

(Bratislava, 24. júla 2018) – Saleziánsky pastoračný tím, ktorý tvoria zástupcovia Saleziánov dona Bosca, Dcér Márie Pomocnice, Domky – Združenia saleziánskej mládeže a Laury – združenia mladých, prichádza s novou ponukou 15 vzdelávacích podujatí na školský rok 2018/2019. Podujatia sú určené najmä pre animátorov a animátorky, dobrovoľníkov a pracovníkov mládežníckych stredísk, pastoračných centier, farností a hnutí.

Ponukový katalóg s predstavením jednotlivých vzdelávacích podujatí si možno stiahnuť vo formáte pdf TU.

2018 07 24 ponuka vzdelavacich podujati

Katalóg obsahuje podrobné informácie o programoch a kurzoch zameraných na animátorstvo, osobnostný rozvoj, spiritualitu, rozlišovanie povolania, misijné dobrovoľníctvo a odborné špecializované služby.

„Väčšina predkladaných kurzov a rozvojových programov bola pôvodne tvorená pre tých, s ktorými dlhodobo a pravidelne spolupracujeme v rámci saleziánskej rodiny. Dnes sa nimi rovnako dobre inšpirujú mladí i starší z nesaleziánskych pastoračných centier, škôl, farností, či hnutí,“ uviedol Ján Holubčík SDB, delegát pre pastoráciu mládeže Saleziánov dona Bosca.

Katalóg poslúži zvlášť tým, ktorí dobrovoľníkov a animátorov vedú. Zoznámi ich s podrobnosťami o zameraní, obsahu a podmienkach jednotlivých kurzov. Na základe toho budú môcť lepšie ponúknuť nové príležitosti a výzvy svojim zverencom a zverenkyniam tak, aby vhodne dopĺňali ich miestne vzdelávacie a formačné programy.

S prípadnými otázkami sa možno obrátiť na členov saleziánskeho pastoračného tímu prostredníctvom emailu vzdelavanie@sdb.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.