Prebieha Týždeň modlitieb mladých za mladých

(Bratislava, 26. mája 2015) – Vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšlanie, je cieľom celoslovenského Týždňa modlitieb mladých za mladých, ktorý začal 23. mája a potrvá do 31. mája 2015. Stojí za ním Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorá spolupracuje s Komisiami pre mládež Bratislavskej a Spišskej diecézy.

"Nosnou témou celého týždňa modlitieb mladých bude čisté srdce. Predovšetkým čisté srdce Boha Otca, ktoré nám je vzorom a chceme sa mu pripodobniť. Výzva byť mladým čistého srdca sa nám osobitne naskytá v tzv. “čistom roku” duchovnej prípravy na Národné stretnutie mladých P15 v Poprade. Cieľom kampane je podnietiť mladých k úvahe nad dôležitosťou  čistoty v každej oblasti našich životov a k zjednoteniu sa v spoločnej modlitbe na tento úmysel," avizujú organizátori týždňa, ktorý mladých povzbudzujú zapojiť sa do kampane.

Môžu tak urobiť viacermi spôsobmi – osobnou či spoločnou modlitbou v spoločenstvách, farnostiach či rodinách, modlitbovým stretnutím (adorácia, spoločný ruženec, chvály,…), propagáciou myšlienky prostredníctvom sociálnych sietí, plagátov či oznámov v kostoloch, prípadne vlastnými nápadmi. Pre zviditeľnenie zjednotenia v modlitbe sú mladí zároveň pozvaní k tomu, aby zapísali tieto aktivity na špeciálnu stránku kampane www.t3m.sk, kde sú uvedené aj ďalšie informácie. Na stránke sú i propagačné materiály.

Počas týždňa modlitieb mladých za mladých sa mladí ľudia z celého Slovenska budú modliť i za Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. "Uvažovať nad dôležitosťou čistoty sme však pozvaní i mimo tohto týždňa. Práve z toho dôvodu Vám ponúkame kvalitné metodické materiály spolu s ktorými je možné objavovať jednotlivé atribúty čistoty. Ide o 10 katechéz, obsahujúcich materiály na prácu s mladými, vhodné pre učiteľov náboženstva, či animátorov. Sú dielom veľkého tímu 30 nadšených kňazov, rehoľníkov aj laikov, ktorým pre túto prípravu už niekoľko mesiacov horí srdce," uvádza webstránka kampane.

zdroj: www.narodnestretnutiemladeze.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.