Prečítajte si aktuálne Don Bosco dnes na webe

(Bratislava, 24. mája 2019) – Z čoho žije mladý salezián v oratóriu, ako a prečo ide dokopy chudoba a podnikanie, na čo všetko dávajú a odkiaľ berú saleziáni peniaze, ako riešia transparentnosť? Dozviete sa v  časopise Don Bosco dnes.

Kde sa nachádzajú mladí, čo nimi hýbe, ktorým smerom potrebujú ísť a čo by mali zakúsiť? Odpovede na tieto otázky sa pokúsil zosystematizovať saleziánsky výchovný program s názvom Cesty zrenia. V rubrike výchova sa s nami jeho spolutvorcovia podelia o päť etáp, ako rastú chlapci.

Prvým mučeníkom kňazom tohto roka sa stal salezián misionár v africkej krajine Burkina Faso. Don Antonio César Fernández bol zastrelený počas cesty, keď sa vracal z provinciálnej kapituly do komunity. O svoju osobnú spomienku na neho sa v rubrike svedectvo podelil slovenský salezián don František Polák, ktorý žije v Mullhouse vo Francúzsku a ktorý s ním prežil v komunite v Afrike niekoľko rokov.

Dcéry Márie Pomocnice na Slovensku budú v roku 2020 oslavovať svoje významné jubileum – 80. výročie príchodu na Slovensko. O ich začiatkoch, strastiplnom putovaní, dobrodružnej ilegalite až po pôsobenie v súčasnosti sa dočítate v rubrike história. Nenechajte si ujsť časopis Don Bosco dnes zadarmo a kontaktujte nás na emailovej adrese donboscodnes@sdb.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.