Prečítajte si najnovšie Don Bosco dnes

(Bratislava, 2. novembra 2023) – Aldan je mestečko zlatokopov, ktoré bolo založené v roku 1923 s približne 20-tisíc obyvateľmi. Saleziáni sem po prvýkrát prileteli 22. októbra 1991. Mestečko bolo už pokryté snehom a my, spomína saleziánsky misionár otec Jozef Tóth, sme ako cudzinci v ňom „vyčnievali“ oblečením, čiapkami aj rečou. No prijali nás veľmi srdečne. Ako pokračovala už viac ako tridsaťročná misia na Sibíri, ktorá stále trvá sa dočítate v najnovšom čísle časopisu Don Bosco dnes.

Významné výročia sú jednak pozvaním ďakovať Pánovi za všetky jeho dary, ale aj pozvaním ísť ku koreňom, ísť tam, kde sa to všetko z Božej milosti začalo, a čerpať z ducha počiatkov pre dnešok. Oslava 100. výročia príchodu saleziánov na Slovensko inšpiruje ísť k úplne prvým nositeľom saleziánskej charizmy, k svätému Jánovi Boscovi, zakladateľovi saleziánov, a k svätej Márii Dominike Mazzarellovej, spoluzakladateľke sestier saleziánok. V rubrike saleziánska rodina si priblížme ako, kedy a kde došlo k prvému stretnutiu týchto dvoch svätých zakladateľov. Ono bolo ako semeno padnuté do zeme, ktoré prinieslo bohatú úrodu šírenia saleziánskej charizmy pre dobro a spásu chlapcov a dievčat, malých a chudobných celého sveta i nášho Slovenska.

Dnešná individualistická kultúra sa snaží robiť všetko pre dobro jednotlivca, pričom sa zabúda na spoločné dobro. Nikto nežije izolovaný od ostatných, a preto tento spôsob výchovy je prakticky nemožný. Preventívny systém dona Bosca je založený na stretnutí osôb, aby sa deti a mladí cítili milovaní a prijatí. Pre neho to bola „rodina“: nielen tá najbližšia, ale celé výchovné prostredie, ktoré vychovávalo a sprevádzalo. Tri princípy, na ktorých don Bosco založil svoj výchovný systém boli: rozum, náboženstvo a láskavosť. V rubrike preventívny systém si predstavíme láskavosť.

Moderné technológie sa pre nás občas stávajú novodobými pokušiteľmi a sem-tam pri spytovaní svedomia zaznie, že sme s nimi zabili príliš veľa času. Ale môže to byť aj naopak. V článku Digitálna evanjelizácia vám ponúkame niekoľko nápadov, ako ich využiť zmysluplne a hodnotne.

Nenechajte si ujsť časopis Don Bosco dnes zadarmo a kontaktujte nás na emailovej adrese donboscodnes@saleziani.sk či donboscodnes.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.