Prečítajte si najnovšie Don Bosco dnes na webe

(Bratislava, 12. septembra 2022) – September je obdobím nových začiatkov. Štartuje nielen škola, ale vyberáme aj krúžky, nastavujeme si systém, v akom bude naša rodina v nasledujúcom školskom roku fungovať. Uvedomujeme si, čo znamenajú pre naše deti, mladých stretká? Aký je to vzácny priestor na osobný rast, vytváranie vzťahov, vypočutie a prijatie či získavanie komunikačných i sociálnych zručností? V aktuálnom vydaní časopisu don Bosco dnes sa spoločne pozrieme na stretko – ako skrytý poklad.

K modlitbe svätého ruženca sa dá vybudovať vzťah i v súčasnosti, nie je len prežitkom starých rodičov. Prečo sa v ňom modlíme k Panne Márii aj čo o tejto modlitbe hovoria svätí sa dočítate v článku s názvom Sila ruženca.

Pred piatimi rokmi (30. 9. 2017) dostali saleziáni i veriaci na celom Slovensku jeden nesmierne cenný dar – blahorečenie dona Titusa Zemana. Uplynulo päť rokov a my môžeme bilancovať. Ako sa úcta k donovi Titusovi šírila a v čom nám pomohol, prezradíme v rubrike Titus Zeman.

Životopisné spomienky na dona Bosca sú monumentálnym dielom. Synovia dona Bosca v ňom zozbierali a usporiadali rôzne spomienky a materiály, ktoré sa vzťahovali na život ich zakladateľa. V novej rubrike memorie biografiche nám ich priblíži delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach.

Nenechajte si ujsť časopis Don Bosco dnes zadarmo a kontaktujte nás na emailovej adrese donboscodnes@saleziani.sk.

Do pozornosti dávame aj webovú stránku časopisu donboscodnes.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.