Prečítajte si storočný pastiersky list, v ktorom biskupi pozývajú saleziánov na Slovensko

(Bratislava, 24. januára 2024) – Presne pred 100 rokmi, 24. januára 1924 sa v Žiline konalo zasadnutie slovenských biskupov, počas ktorého vznikol „pastiersky list – Ohlas“. V ňom slovenskí biskupi vyzývajú k príchodu saleziánov na Slovensko a poukazujú na cesty, akými by mohol čo najrýchlejšie vzniknúť na území Slovenska prvý saleziánsky ústav.

Aj takto sa rodilo dielo saleziánskej rodiny na Slovensku: v obetavosti a spolupráci biskupov, kňazov a celej Cirkvi.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.