Prečo sa Michal Žák rozhodol zložiť prvé sľuby u saleziánov? (rozhovor)

(Bratislava, 13. augusta 2020) – V sobotu 15. augusta 2020 zložia traja mladí muži zo Slovenska svoju prvú rehoľnú profesiu ako saleziáni dona Bosca. Do Spoločnosti sv. Františka Saleského s dočasnými sľubmi vstúpia Peter Gábor a Matej Ivanič pochádzajúci z Prešova a Michal Žák z Bratislavy. Slávnosť sa uskutoční v kostole sv. Jána Evanjelistu v Poprade-Veľkej o 11:00. Michal Žák pri tejto príležitosti poskytol rozhovor pre Tlačovú kanceláriu KBS.

– Čím Vám imponujú saleziáni, že ste sa rozhodli zložiť prvé rehoľné sľuby v tejto spoločnosti?

Ani vlastne neviem. Je to akási šťava, vôňa, ktorá visí vo vzduchu a tá ma očarila pri jazde životom. Pri dospievaní v puberte, počas vysokej školy. To je ako niekomu vysvetľovať, prečo ste zamilovaní. Prečo vás očarí konkrétne dievča, ktoré sa nemusí páčiť ostatným.

– Poznáte aj iné spirituality?

Tým, že som z Bratislavy, kde na každom rohu je nejaký typ spoločenstva, alebo rehoľného spoločenstva, tak počas angažovaného kresťanského života človek narazí na rôzne spirituality. Chodil som na Gymnázium Matky Alexie, ktoré spravovali bratia kapucíni. Chodieval som do jezuitského exercičného domu v Kolíne. Mám mnoho priateľov z rôznych hnutí. Pri stretnutiach s inými som si uvedomil, že vo mne drieme niečo saleziánske. Som preto rád, že som mal skúsenosť s inými spiritualitami.

– Tak prečo viac saleziáni, ako tí ostatní?

Je to ľuďmi. Saleziánmi v jednotlivých komunitách a ich spoločným životom. Je to pre mňa to najzreteľnejšie. Čítať o donovi Boscovi je super, ale to, čo ho vtelí do dnešného sveta je kontakt nie so saleziánom jednotlivcom, ale s nejakým kontextom, s komunitou. Vyrastal som v bratislavskom saleziánskom stredisku na Trnávke, kde som mal možnosť toto intenzívne vnímať. Niekedy kritickejšie, inokedy menej, ale tu to bolo práve niečo, čo som si načítaval.

– Kto bol prvý salezián, ktorého ste stretli?

Nechtiac som so saleziánmi prichádzal do kontaktu od krstu. Rodičov sobášil salezián Anton Srholec. Krstil ma Vincent Feledík. Prvý kontakt som mal na Trnávke počas prímestských táborov, kde som prišiel ako šesťročný chlapec. Veľmi matne som si pamätal Petra Bicáka, ktorý mal vtedy na starosť oratórium. O niekoľko rokov neskôr mi na stretkách imponoval Peter Hasidlo, ktorý ako študent vo formácii mával s chlapcami stretká. Tam sa mi páčila istá akčnosť, ale aj poctivosť a disciplína života. Ako vysokoškolák som si bol vyskúšať rehoľný život v Novej Dubnici. Bol to krok, ako sa posadiť na zem. Poznal som saleziánov z kazateľnice, sakristie, zo stretiek. Iné to však bolo v kuchyni, pri jedálenskom stole, spoločné rozhovory. Táto skúsenosť bola pre mňa kľúčová. Tu som zisťoval, čo je to komunitný rehoľný život.

Celý rozhovor si môžete prečítať TU.

Zdroj: tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.