Pred 150 rokmi posvätili Baziliku Márie Pomocnice v Turíne

(Rím, 15. júna 2018) – Saleziánska rodina po celom svete oslávila 9. júna 150. výročie posvätenia Baziliky Panny Márie Pomocnice v Turíne. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Renato Boccardo, Arcibiskup Spoleta.

Don Bosco začal Baziliku stavať s pár centami, ale s veľkou vierou v pomoc Panny Márie. Jednému z prvých saleziánov, don Giovannimu Caglierovi, sa don Bosco v r. 1862 zdôveril: „Doteraz sme výnimočným spôsobom oslavovali sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie, pretože na tento sviatok začali prvé oratóriá pre chlapcov. Ale Božia Matka chce, aby sme ju vzývali ako Pomocnicu kresťanov: terajšie časy sú tak ťažké, že potrebujeme, aby nám Panna Mária pomohla zachovať kresťanskú vieru“.

V Bazilike sú uložené aj ostatky veľkých svätých – dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej – spoluzakladateľky sestier saleziánok, ktoré majú byť – podľa myšlienky dona Bosca – akoby živým chrámom vďačnosti Márii Pomocnici, preto aj ich oficiálny názov je Dcéry Márie Pomocnice. V tomto roku hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime ponúkol aj špeciálny video deviatnik k Panne Márii Pomocnici.

Súčasný rektor baziliky don Cristian Besso povedal o oslavách výročia posviacky baziliky pre agentúru ACI Stampa: „Tieto oslavy nechcú mať iba historický charakter. Myslím si, že keď znovu pochopíme vieru ako mariánsku vieru, bude nás to pobádať, provokovať k novému úsiliu činnej lásky. Ešte lepšie by sa to dalo povedať takto: je to tá činná láska, ktorá je istotne priblížením sa k chudobným, k tým, čo sú v núdzi. Ale je to aj činná láska, ktorá znovu dá zmysel života mužom a ženám v našej dobe.“

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.