Pred 70 rokmi komunisti likvidovali rehoľný život

(Bratislava, 8. apríla 2020) – V pondelok 13. apríla si rehoľníci na Slovensku ale i v Čechách a na Morave pripomenú 70 rokov od násilnej likvidácie mužských reholí vo vtedajšom komunistickom Československu.

Komunistická štátna moc podnikla jednorazovú a do detailov naplánovanú Akciu K – zrušenie mužských kláštorov – v noci z 13. na 14. apríla 1950. Svojou brutalitou sa do dejín zapísala ako Barbarská noc. Represívne zložky štátu (Zbor národnej bezpečnosti, Štátna bezpečnosť, armáda a Ľudové milície) vnikli o polnoci do mužských kláštorov na Slovensku i v Čechách a rehoľníkov odviezli do sústreďovacích (centralizačných) táborov. Pre starých a nevládnych rehoľníkov vytvorili samostatný kláštor – starobinec. Akcia sa v celom Československu dotkla vyše dvetisíc rehoľníkov, na Slovensku bolo zlikvidovaných 76 kláštorov a rehoľných domov, v ktorých žilo asi 1 200 rehoľníkov. V tú noc bolo sústredených do Šaštína aj 288 saleziánov dona Bosca.

Po Akcii K na konci leta – od 29. augusta 1950 – bola spustená aj Akcia R, zameraná na likvidáciu ženských reholí. Zlikvidovaných bolo takmer 140 kláštorov a domov, kde pôsobilo približne 2 000 rehoľných sestier.

„Spomienka na Barbarskú noc nie je pre nás len symbolickým gestom, nejakou pripomienkou významnej dejinnej udalosti, ale je aj konkrétnou školou lásky, húževnatosti a pevnosti na ceste povolania. Chceme sa povzbudiť príkladom našich bratov a sestier, ktorí prešli týmto náročným obdobím prenasledovania a zostali verní Bohu. Vďaka ich nasadeniu a obeti sme tu dnes aj my, ktorí máme ďalej niesť pochodeň a rozvíjať dar rehoľného života na Slovensku,“ hovorí predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených Slovenska (KVRPS) redemptorista páter Václav Hypius, CSsR.

Českí a slovenskí rehoľníci museli pripravované spomienkové podujatia pre situáciu koronavírusu odložiť. Pozývajú však rehoľníkov do 24-hodinovej modlitbovej reťaze vďaky a prosieb a to od 19.00 h v pondelok 13. apríla do 19.00 h nasledujúceho dňa, na tých miestach, kde práve žijú.

„Milé sestry, milí bratři! Kéž těch společných 24 hodin v duchovním spojení není jen vzpomínkou na naše sestry a bratry, kteří před 70 lety prožívali těžké chvíle, ale také vyjádřením naší důvěry v Pána,“ napísali predstavitelia rehoľníkov z Čiech a Moravy.

Rehole spoločne pripravili k 70. výročiu aj logo. Tvorí ho plameň ako symbol viery a rehoľného života, menšie plamienky v logu predstavujú mužské a ženské rehole: modrý plamienok sú mužské rehole a je zložený zo 17 menších častí ako symbol 17 zlikvidovaných reholí a červený plamienok sú ženské rehole a je zložený z 24 častí v zastúpení 24 zlikvidovaných ženských reholí. Plameň vychádza zo štvorca, ktorý predstavuje ohraničenie a vytesnenie v snahe zamedziť ďalší rozvoj rehoľného života v spoločnosti. Plameň sa však nepodarilo uhasiť, preráža múry a horí naďalej.

KVRPS pripravila k výročiu aj 14-minútový dokument Barbarstvo moci, ktorého autorkou je sr. Ivica Kúšiková, SSpS. Dokument približuje osudy rehoľníkov a ich prežívanie týchto udalostí, ako i snahu štátu vysporiadať sa s „nepriateľom“.

spracoval rhsdb

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.