Pred 76 rokmi oslavovali vo Vajnoroch primície Titusa Zemana

(Bratislava, 4. augusta 2016) – Božiemu služobníkovi donovi Titusovi Zemanovi sa 23. júna 1940 splnil sen. V Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne prijal z rúk kardinála Mauritia Fossatiho dar kňazstva. Rodina Zemanovcov aj celé Vajnory začali chystať jeho primície, ktoré sa konali 4. augusta 1940. Don Titus bol historicky prvým Vajnorákom, ktorý sa stal kňazom.

Pretože do kostola by sa nevmestili všetci, pred kostolom na námestí postavili na pódiu veľký oltár z lipových konárov so sochou Krista Spasiteľa. Sprievod išiel od domu k fare a odtiaľ oblúkom okolo pošty, aby obišiel celé vajnorské námestie a prišiel k oltáru postavenému pri príležitosti primícií. Celé námestie zaplnili Vajnoráci vyobliekaní vo sviatočných krojoch.

Bol krásny slnečný deň. Počas svätej omše hrala dychová hudba. Po svätej omši dal don Titus svoje novokňazské požehnanie najskôr biskupovi ThDr. Michalovi Buzalkovi, potom matke, otcovi, svojim súrodencom a nakoniec ostatnej rodine.

Potom biskup, kňazi, rodina a pozvaní hostia išli na hostinu k Zemanovcom. Poobede po litániách dostali novokňazské požehnanie všetci zúčastnení v kostole. Vo Vajnoroch bola neskôr zábava aj v sále, na ktorú prišli mnohí Vajnorčania a mládež. Do sály nosili koláče a zákusky v pracích košoch.

Viac o Titusovi Zemanovi na tituszeman.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.