Pred 80 rokmi Vatikán rozhodol o slovenskej provincii saleziánov

(Bratislava 14. decembra 2019) – Rozhodnutie o právnom usporiadaní saleziánov na území dovtedajšieho Československa padlo vo Vatikáne pred 80 rokmi, 14. decembra 1939. Keď sa kvôli vojnovým okolnostiam Československo rozpadlo, hlavná rada saleziánov v Turíne bola nútená požiadať pápeža o oprávnenie zrušiť dovtedajšiu Československú saleziánsku provinciu. V tom čase do nej patrilo spolu 11 saleziánskych domov od Prahy až po Michalovce.

Štvrtý nástupca dona Bosca, vtedajší hlavný prestavený saleziánov don Peter Ricaldone, ktorý viedol rehoľu v rokoch 1932-1951, požiadal Svätého Otca Pia XII. o udelenie právomocí zrušiť československú provinciu z roku 1935 a zriadiť dve samostatné provincie, nasledovne:

Česko-moravskú provinciu s domami: 1) Fryšták – Sv. Leopolda; 2) Moravská Ostrava – Don Bosco, s pričleneným domom 3) Brno; a 4) Praha – Sv. Karla;

a Slovenskú provinciu s domami: 1) Bratislava – Sv. Jána Bosca; 2) Bratislava-Dornkappeln – D. Bosco; 3) Šaštín – Najsvätejšej Sedembolestnej Márie; 4) Svätý Benedik – Sv. Benedikta; 5) Trnava – sv. Pavla; 6) Žilina – Sv. Tomáša s pričleneným domom 7) Michalovce.

Dokument vtedajšej vatikánskej kongregácie pre rehole, pod protokolárnym číslom 9209/39, uvádza žiadosť hlavného predstaveného saleziánov, s vysvetlením okolností, ako aj rozhodnutie, pod ktoré sa podpísal prefekt kongregácie pre rehoľníkov kardinál Vincenzo La Puma.

Napokon dokument uvádza aj latinský text zrušenia a zriadenia provincií, ktoré na základe fakulty z Vatikánu vykonal don Peter Ricaldone s platnosťou 10. januára 1940.

V nasledovných rokoch 1941-1950 slovenskí saleziáni rozbehli svoju činnosť ešte v týchto ďalších mestách, kde zriadili svoje domy: Trnava-Kopánka, Topoľčany, Nitra, Komárno, Svätý Kríž nad Hronom a Hody pri Galante. Prvý saleziánsky dom v Československu vznikol v Šaštíne v septembri 1924. Dnes pôsobia saleziáni v 18 mestách na Slovensku a do slovenskej provincie patria aj saleziánske komunity v Aldane a Jakutsku v Rusku a v Baku v Azerbajdžane.

2019 12 14 zriadenie-provincie-SLK1

rhsdb, foto archív SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.