Pred šiestimi rokmi zomrel don Anton Srholec. „Ďakujem Vám za účasť na mojej ceste.“

(Bratislava, 7. januára 2022) – V predvečer liturgickej spomienky na prvého blahoslaveného slovenského saleziána don aTitusa Zemana si pripomíname smrť ďalšieho z velikánov diela dona Bosca na Slovensku. Siedmeho januára 2016 prešiel do saleziánskej záhrady v nebi don Anton Srholec. Blahorečenia svojho staršieho spolubrata, vajnorského rodáka dona Titusa, sa už nedožil.

Don Antonio, ako ho priatelia zvykli volať, im pri svojej 85-ke v júni 2014 napísal: „V živote som si toho veľa nenavyberal. Okrem pár maľučkostí, čo nestoja za reč. Všetko to hlavné som dostal a všetko dôležité mi bolo dané. (…) Dnešný deň je vďakou za život, slávnosťou nášho priateľstva, spomienka na tých, čo nás predišli. Ďakujem Vám za účasť na mojej ceste.“

Anton Srholec zomrel 7.1. 2016 vo veku 86 rokov, po 68 rokoch rehoľného a 45 rokoch kňazského života.

„Saleziáni zaplatili za slobodu svoju poctivú daň. Som hrdý na to, že patrím do tej rodiny, pretože keď národ trpí, máme byť s ním. A keď národ pracuje a hľadá cesty a diskutuje a trápi sa s prítomnosťou, aby bola otvorená a zmysluplná pre budúcnosť, máme byť pri tom. Don Boscovi synovia stáli pri tom. A don Zeman je number one (palec hore),“ povedal Anton Srholec vo filme Prešiel som hranicu.

mpsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.