Predposledný Saleziánsky magazín v tomto školskom roku

(Bratislava, 3. júna 2014) – V predposlednom Saleziánskom magazíne v tomto školskom roku vám v rubrike Téma ponúkneme krátky rozhovor s bývalým provinciálom saleziánov na Slovensku donom Karolom Maníkom.  

Opäť prinášame aktuálne spravodajstvo zo saleziánskej rodiny. Tentokrát sme s kamerou zašli na Deň otvorených dverí na Mamateyovej a tiež do žilinského saleziánskeho strediska, v ktorom slávili sviatok Panny Márie Pomocnice a Deň rodiny.  

Don Pavol Grach zavŕši cyklus svojich príhovorov v rubrike Spiritualita krátkou úvahou o spiritualite dona Bosca a jej charakteristických črtách, ktoré sú vlastné celej saleziánskej rodine.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.