Predstavení saleziánov a sestier FMA navštívili Luník IX

(Košice, 18. decembra 2012) – Predstavený saleziánov Karol Maník sa na ceste po slovenských komunitách zastavil aj v Košiciach na Luníku IX, aby tu v dňoch od 10. do 12. decembra vykonal vizitáciu. Deň po jeho návšteve sa s misijným tímom stretla aj provinciálka sestier dcér Márie Pomocnice, Jana Kurkinová.

V Košiciach na Luníku IX pôsobia saleziáni od roku 2008. V tomto piatom roku ich prítomnosti vzrástol vďaka príchodu nového asistenta počet spolubratov na štyroch. Misijný tím dopĺňajú dve sestry z Inštitútu dcér Márie Pomocnice a misijní dobrovoľníci, pre tento školský rok v zložení troch dievčat a jedného dôchodcu.

Okrem rozhovorov so saleziánmi bol program návštevy provinciála vyplnený stretnutím s dobrovoľníkmi a s miestnymi chlapcami počas apoštolátu. Spolu so spolubratmi premýšľali nad víziou diela na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku. „Okrem evanjelizácie sa kroky misijného tímu uberajú v troch líniách: vzdelávanie, zlepšenie kultúry bývania a hľadanie pracovných príležitostí pre miestnych. Ukazuje sa, že bez nich nie je možné priniesť tomuto sídlisku nádej!“ zdôraznil direktor miestnej komunity, otec Peter Bešenyei.   

„Ste komunita, ktorá končí svoje denné apoštolské aktivity v značnom predstihu, a tak si nachádzate dostatok času pre modlitbu, štúdium a odpočinok, ktorého na tomto misijnom mieste potrebujete dostatok“, skonštatoval v závere svojej návštevy okrem iného otec provinciál, zapojený do denného rytmu misijného tímu.

2012_12_18_vizitacia1.jpg

2012_12_18_vizitacia2.jpg

2012_12_18_vizitacia3.jpg

2012_12_18_vizitacia4.jpg

Informoval: Peter Roth

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.