Predstavenie Hesla 2017 (+video)

(ANS, Rím 29. decembra 2016) – Rok 2017 bude pre saleziánsku rodinu rokom spoločného kráčania v duchu hesla „Sme jedna rodina“. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime oficiálne predstavil Heslo v generálnom dome Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

V utorok 27. januára v sále generálneho domu Inštitútu v Ríme ho prijala generálna matka sestier saleziánok Yvonne Reungoat, prítomných bolo množstvo sestier a tiež zástupcovia iných zložiek saleziánskej rodiny. Nástupca dona Bosca im predstavil tému Hesla 2017, vyjadrenú sloganom: Sme jedna rodina, každý dom, škola života a lásky.

2016 12 29 predstavenie hesla

Vo svojom v poradí treťom Hesle don Artime dáva do popredia niekoľko aspektov. Táto rodina je terénom plodnosti iba ak existuje prijatie, úcta a nadšenie, s ktorými možno prekonávať ťažkosti. Zahŕňa osoby rôzneho veku, s rôznymi zvykmi, v rôznych aj ďalekých krajinách. Bolesť, handicap, rôznosť kultúr… Rodina je rôznosť, ktorá vytvára jednotu sŕdc, hľadá obohatenie v toľkých odlišnostiach, objavuje svoju väčšiu celistvosť a šťastie v spoločnom putovaní.

Po tom, čo hlavný predstavený ešte odpovedal na niekoľko otázok o téme Hesla, uzavrela program svojím záverečným slovom matka Reungoat.

Video komentár k Heslu 2017 so slovenskými titulkami je dostupný na YouTube kanáli agentúry ANS.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.