Predstavujeme Noemi Bertolovú, novú svetovú koordinátorku ASC

(Rím, Taliansko, 19.11.2012) – Študovala cudzie jazyky a literatúru, je vydatá takmer štyridsať rokov, mama dvoch dcér a stará mama štyroch nádherných vnúčat, pracuje v Ríme už 35 rokov, konkrétnejšie v profesionálnej formácii mladých ľudí s jej typickým saleziánskym entuziazmom. To je niekoľko informácií o Noemi Bertolovej, novej svetovej koordinátorke saleziánov spolupracovníkov, ktorá bola menovaná 10. novembra na štvrtom kongrese Združenia, ktoré založil don Bosco. Prinášame vám s ňou rozhovor.
„Vyrastala som v škole sestier saleziánok, takže som Združení saleziánov spolupracovníkov vždy mala isté povedomie,“ hovorí. „Keď boli moje dcéry trochu staršie a nezávislejšie, s radosťou som začala navštevovať počiatočný formačný kurz a 24. mája 1990 som zložila apoštolský sľub ako saleziánka spolupracovníčka.“
 
2012_11_21_bertolo.jpg
 
Ste prvou ženou, ktorá sa stala svetovou koordinátorkou. Ako pociťujete túto zodpovednosť?
Pociťujem veľkú mieru zodpovednosti nielen preto, lebo som žena, ale vo všeobecnosti za dôveru, ktorá mi bola daná, zvlášť pri záverečnom potvrdzovaní nášho Projektu apoštolského života. Teraz musíme tento projekt rozšíriť na všetky úrovne Združenia, dať ho do srdca každého spolupracovníka a urobiť z neho základný nástroj na ceste k svätosti. Radosť, ktorú ukázali ženy, keď som bola vymenovaná za koordinátorku, zvlášť mladých spolupracovníčok zo všetkých kontinentov, mi dala ešte viac odvahy. Som si istá, že môžem rátať s podporou a modlitbami mnohých z mojich sestier.
 
Ktoré body zo správy hlavného predstaveného považujete za najdôležitejšie pre budúcnosť saleziánov spolupracovníkov?
Správa hlavného predstaveného nám ponúkla mnoho myšlienok na reflexiu, ale tiež cestu vpred: chce, aby sme boli všímaví vychovávatelia aktívne zapojení do neustálej zmeny sveta a multikultúrnej spoločnosti, ktorá je často zameraná na modely vychádzajúce z logiky trhu a imidžu. Musíme povzbudiť mladých ľudí, aby boli aktívnymi a zodpovednými občanmi, ktorí hľadajú osobnú dôstojnosť, rešpektujúc práva každého. Naše lepšie porozumenie a praktizovanie preventívneho systému je nepochybne efektívnym nástrojom formovania dnešných mladých ľudí. To je záväzok, ktorý pred nami leží. 
 
Ako môžu saleziáni spolupracovníci podporiť saleziánsku rodinu a Cirkev?
Ako súčasť nášho záväzku voči spoločnosti, výchove, sociálnym a najmä rodinným nariadeniam potrebujeme, aby kládli vyšší dôraz na to, že práca saleziánov spolupracovníkov a ich pohľad kresťana môže aktívne podporovať celú saleziánsku rodinu a Cirkev vo všeobecnosti. Mám nádej, že ako súčasť Združenia sa cítime aj ako súčasť charizmy saleziánskej rodiny, ktorá vo svojich rôznych aspektoch, v tom, čo nám predkladá urobiť a v spôsobe, ktorý sa stretáva s potrebami spoločnosti, prináša dar totálneho venovania sa Cirkvi.
 
Aké výzvy čakajú Združenie v najbližších rokoch?
Už som spomenula prvú, vnútri Združenia samotného: poznať, rozumieť, vážiť si a žiť náš Projekt apoštolského života.
Čo sa týka širších svetových výziev, zopakujem, čo povedal hlavný predstavený: rásť v spoločnosti a byť schopný zanechať v nej stopu vychovávateľskou citlivosťou, informáciami a formáciou;  stať sa skutočnými spolupracovníkmi Boha v jeho veľkom pláne spásy, zvlášť pre mladých ľudí, ktorí sú „chudobní, opustení a v nebezpečí“. To sa ale môže stať len ak zostaneme vernými Slovu toho, ktorý je Pán a ak budeme bezvýhradne veriť jeho Matke. Don Bosco a mnoho svätých, blahoslavených a ctihodných saleziánskej rodiny sú našimi mocnými prihovárateľmi a dennými vzormi. 
 
ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.