Predstavujeme nový sekretariát pre saleziánsku rodinu a delegáta tohto sekretariátu

(Turín, Taliansko, 4. februára 2015) – Jedným z bodov nabitého programu na stretnutí predstavených a koordinátorov saleziánskej rodiny v dňoch 31.1.-1.2. v Turíne bola prezentácia novej inštitúcie Sekretariátu pre saleziánsku rodinu a delegáta hlavného predstaveného pre sekretariát, čo je úloha, ktorú hlavný predstavený zveril donovi Eusebiovi Muñozovi Ruiz.

2015 02 04 ANS sekretariat

Sekretariát pre saleziánsku rodinu je orgán animácie, formácie a koordinácie zavedený 27. Generálnou kapitulou. Je priamo závislý od hlavného predstaveného. Jeho úlohou je animovať kongregáciu vo vzťahu k saleziánskej rodine a podporovať spoločenstvo medzi rôznymi zložkami, ktoré do nej patria, rešpektujúc špecifickú identitu a autonómiu každej z nich.

Sekretariát má niekoľko špecifických úloh vo vzťahu ku kongregácii, hlavnému predstavenému a jeho rade a saleziánskej rodine. Delegát sa zodpovedá priamo hlavnému predstavenému.

Hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime, po vypočutí názoru jeho rady, ustanovil za prvého delegáta dona Eusebia Muñoza Ruiz na nasledujúce tri roky 2015-2018. Don Ruiz sa narodil 26. decembra 1944 v Pozoblanco v Španielsku a je saleziánom od 16. augusta 1962. Svoju doživotnú profesiu zložil 26. júla 1968 a za kňaza bol vysvätený 22. júla 1972.

Bol direktorom saleziánskych domov v Ronde a Montille, ašpirantátu v Cordobe, Sanlúcar La Mayor, kde bol aj majstrom novicov, Granade a naposledy komunity sv. Jána Bosca vo viceprovincii na UPS (Saleziánska pápežská univerzita).

Bol tiež vikárom, provinciálom a neskôr delegátom pre saleziánsku rodinu v provincii Cordoba v Španielsku a následne delegátom pre saleziánov spolupracovníkov a exallievov v provincii Sevilla, tiež v Španielsku.

Gian Francesco Romano, ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.