Predstavujeme saleziánov, ktorí volia pápeža

(Rím, Taliansko, 13. marca 2013) – Uplynul už viac ako mesiac, odkedy pápež Benedikt XVI. oznámil svoj odchod z Petrovho stolca. Po desiatich zhromaždeniach sa včera oficiálne začalo konkláve, ktoré má zvoliť 266. pápeža v histórii Cirkvi. Medzi 115 kardinálmi, ktorí vstúpili do Sixtínskej kaplnky, sú aj štyria saleziáni.

„Kardináli Svätej rímskej cirkvi tvoria osobitné kolégium, ktorému prislúcha právo postarať sa o voľbu Rímskeho veľkňaza podľa normy osobitného práva,“ hovorí Kánon 349 Kódexu kánonického práva. V kolégiu je momentálne 207 kardinálov, no 90 z nich je starších ako 80 rokov a teda sa nezúčastňujú konkláve. Z ostatných 117 sa nezúčastňujú kardinál Julius Riyadi Darmaatmadja, SJ, emeritný arcibiskup Jakarty a kardinál Keith O’Brien, emeritný arcibiskup Saint Andrews a Edinburghu.

Väčšina kardinálov – voličov pochádza z diecézneho kléru, spolu ich je 97. Ďalších 18 teda patrí k rehoľným rádom a kongregáciám. Viacero reholí zastupuje po jednom kardinálovi, dominikánov dvaja, františkánov štyria, z toho jeden kapucín. Saleziáni sú tiež štyria. Sú to kardináli Tarcisio Bertone, 78-ročný vatikánsky sekretár a camerlengo, Raffaele Farina, 79-ročný emeritný archivár a knihovník Svätej rímskej Cirkvi, Angelo Amato, 74-ročný prefekt kongregácie pre kauzy svätých a Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, 70-ročný arcibiskup Tegucigalpy.

Kardinál Bertone zložil prvé sľuby ako salezián v roku 1950 a bol vysvätený za kňaza v roku 1960. Prednášal kánonické právo na Saleziánskej pápežskej univerzite, potom sa stal arcibiskupom Vercelli a Genoi a sekretárom kongregácie pre náuku viery, kde bol kardinál Joseph Ratzinger jeho prefektom. Ján Pavol II. ho vymenoval za kardinála v roku 2003 a pápež Benedikt XVI. ho v roku 2006 ustanovil za štátneho sekretára.

Kardinál Farina vstúpil do saleziánskeho noviciátu v Portici v roku 1948 a bol vysvätený za kňaza v roku 1958. Ako cirkevný historik prednášal a neskôr sa aj stal rektorom Saleziánskej pápežskej univerzity. Od roku 1997 pracoval v rímskej kúrii najprv ako prefekt Vatikánskej apoštolskej knižnice a od roku 2007 ako archivár a knihovník Svätej rímskej Cirkvi. Toho istého roku bol Benediktom XVI. vymenovaný za kardinála. V roku 2012 rezignoval na svoj post.

Kardinál Amato zložil prvé sľuby v roku 1956 a bol vysvätený za kňaza v roku 1967. Bol profesorom dogmatickej teológie a dekanom fakulty teológie na Saleziánskej pápežskej univerzite. V roku 2002 nasledoval po vtedy arcibiskupovi Bertonem na poste sekretára Kongregácie pre náuku viery a tiež pracoval s kardinálom Ratzingerom. V roku 2008 sa stal prefektom Kongregácie pre kauzy svätých. Pápež Benedikt XVI. ho vymenoval za kardinála v roku 2010.

Kardinál Rodríguez Maradiaga sa stal saleziánom v roku 1961 a bol vysvätený za kňaza v roku 1970. Bol učiteľom na strednej škole a profesorom teológie. V roku 1987 sa stal pomocným biskupom v Tegucigalpa. Bol generálnym sekretárom Latinskoamerickej episkopálnej konferencie a v roku 1995 sa stal jej prezidentom. Od roku 1993 bol arcibiskupom v Tegucigalpa. Ján Pavol II. ho vymenoval za kardinála v roku 2001. Od roku 2007 bol prezidentom Caritas International.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.