Predstavujeme sériu videopodcastov „Chceme o tom hovoriť”

(Bratislava, 27. apríla 2023) – Naším poslaním je žiť medzi mladými, sprevádzať ich pri ich raste a dozrievaní. Často však znepokojene sledujeme, že to, čím žijú, môžu byť vážne fenomény, ktorým je treba venovať pozornosť. Preto už viac ako 5 rokov pracujeme na tzv. projekte ochrany detí a mladých, vďaka ktorému:

– tieto fenomény sledujeme a identifikujeme,- školíme sa v tom, ako ich správne riešiť,- vedomosti odovzdávame ďalej aj ľuďom pracujúcim v našich strediskách.

V rámci projektu sme natočili sériu rozhovorov s odborníkmi s názvom Chceme o tom hovoriť. V nasledujúcich týždňoch vám ich postupne predstavíme. Budú sa týkať tém ako digitálny svet či komunikácia, ale aj závažnejším oblastiam ako sú pornografia, sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy, drogy či sexuálne zneužívanie. Podcasty sú určené rodičom, animátorom a vychovávateľom.

V prvom videopodcaste o poruchách príjmu potravy sa dozviete:

– Prečo majú najvyššiu úmrtnosť spomedzi duševných chorôb?- Ako ochorenie ovplyvňuje psychiku človeka?- Aké vzorce správania v rodine môžu podporiť vznik ochorenia?- Kto všetko by sa mal podieľať na liečbe?- Hostkou bola Valentína Sedileková z organizácie Chuť žiť.

Všetky videopodcasty nájdete na saleziánskom youtube kanáli.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.