Predstavujú sa noví saleziáni (+ video)

(Poprad, 19. augusta 2016) – Po tom ako dvaja noví saleziáni Peter Biela a Lukáš Závodník zložili svoje prvé rehoľné sľuby, prešli do komunity ponovicov v Žiline, kde strávia najbližšie tri roky štúdiom filozofie, pedagogiky a niektorých saleziánskych predmetov.

Počas slávnosti skladania sľubov odzneli aj ich krátke životopisy:

Peter Bielasa narodil v Michalovciach, vo veriacej rodine. Navštevoval miestnu základnú školu s futbalovým zameraním. Už v druhom ročníku začal miništrovať a neskôr vďaka svojej babke spoznal ako štvrták prvého saleziána. Túžbu po duchovnom živote v ňom prebudili jeho prvé duchovné cvičenia. Počas štúdia na gymnáziu hrával na basgitaru v detskom zbore a neskôr v kapele Esprit. Dosiahol vysokoškolské vzdelanie – učiteľstvo (fyzika a technická výchova). Po štúdiu niekoľko rokov pracoval. K hľadaniu povolania ho podnietila otázka jedného saleziána. Modlil sa k Titusovi Zemanovi a napokon rozhodujúcim krokom boli duchovné cvičenia. Po roku v noviciáte v Poprade sa rozhodol nasledovať Krista podľa príkladu dona Bosca ako kandidát kňazstva.

Lukáš Závodníksa narodil v Lučenci na sviatok svätého Jozefa Roboníka 1. mája 1995. Narodil sa do evanjelickej rodiny. Keď mal štyri roky, jeho rodičia sa rozviedli a on sa s otcom presťahoval do Bardejova, kde sa jeho otec druhýkrát oženil. Druhá mamka mu odovzdala katolícku vieru. Onedlho pribudli do rodiny ešte dvaja súrodenci. V piatom ročníku na ZŠ spoznal saleziánov, ktorí v tom čase otvorili svoje stredisko na sídlisku Vinbarg. Oratórium sa stalo jeho druhým domovom. Počas gymnázia, na prelome prvého a druhého ročníka, zacítil silný impulz ohľadom povolania. Stalo sa to na Bodke za prázdninami na workshope o povolaní, ktorý viedol bývalý slovenský provinciál Karol Maník. V roku 2014 potom začal svoju saleziánsku formáciu v prednoviciáte v Košiciach a po roku noviciátu zložil rehoľné sľuby ako kandidát na kňazstvo.

2016 08 19 novisaleziani1Kliknite na fotografiu a otvorí sa fotogaléria zo slávnosti prvých sľubov.

Ešte v deň ich prvých sľubov sme sa ich opýtali na dve veci: čo, alebo kto ich podnietil rozmýšľať o duchovnom povolaní a z čoho majú radosť v deň svojich prvých sľubov.

Pozrite si video s ich odpoveďami – kliknite na obrázok.2016 08 19 novisaleziani2

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.