Prehľad saleziánskych udalostí 2020 a slovo provinciála na záver roka

(Bratislava 31. decembra 2020) – Zo správ nášho portálu saleziani.sk, ktorý vám v roku 2020 priniesol spolu 205 správ v rubrike Slovensko a 107 správ týkajúcich sa zahraničia, vyberáme 21 dôležitejších udalostí, ktoré sa týkali života saleziánskej rodiny na Slovensku.

Provinciál don Peter Timko napísal ku záveru občianskeho roka svoje krátke zamyslenie a upriamuje aj pozornosť na večnú istotu „v neistote toho, čo sme v uplynulom roku prežili a možno budeme ešte prežívať“. Don Peter Timko napísal:

2020 12 31-prehlad-udalosti-1„Na začiatku každého nového roka vieme aspoň približne predvídať ako by sa mohol vyvíjať. Samozrejme, vždy sú v ňom potom väčšie či menšie prekvapenia, na ktoré sme ani len nepomysleli, že by sa mohli stať. Uplynulý rok bol však pre celý svet a teda aj pre nás saleziánov a saleziánsku rodinu, úplne iný ako sme možno na jeho začiatku predvídali.

Možno to bude prehnané, ale z pohľadu našich saleziánskych dejín na Slovensku, mi rok 2020 v určitom zmysle evokuje rok 1950. Kontext je síce úplne iný, ale tak ako vtedy komunistická totalita, tak i dnes koronavírus odhaľuje akí pred Bohom skutočne sme a nakoľko dokážeme sústrediť pozornosť na to čo je v našom zasvätenom, komunitnom i apoštolskom živote naozaj podstatné. Naša Generálna kapitula zostala nedokončená a pre slovenskú provinciu bol tento rok aj akýmsi praktickým cvičením dobrej smrti, keď sme sa predčasne rozlúčili s viacerými vzácnymi spolubratmi…

Ježiš Kristus je však ten istý v roku 1950, v roku 2020, v roku 2021 a naveky. Toto je večná istota v neistote toho, čo sme v uplynulom roku prežili a možno budeme ešte prežívať. A toto je dôvod na radostné Te Deum, ktoré s vďačnosťou budeme spievať aj v posledný deň tohto roku.“

 

Nasleduje výber celkom 21 dôležitejších saleziánskych udalostí roka 2020.

1. Na začiatku roka, 7. januára, sme si pripomenuli zosnulého otca Ernesta Macáka pri príležitosti jeho storočnice od narodenia. V Bratislave na Miletičovej mu odhalili pamätnú tabuľu, vydavateľstvo Don Bosco pripravilo o ňom brožúrku v edícii Viera do vrecka a aj jedna časť rovnomennej video-relácie bola venovaná spomienke na neho. Vznikol aj samostatný web ernestmacak.sk .

2020 01 04 web-em1

2. S príchodom marca sa šíriaca pandémia koronavírusu dotkla už aj fungovania všetkých našich saleziánskych, škôl a tiež kostolov: 10. marca sme prerušili všetku našu činnosť. Už o týždeň sme však spustili spoločný pastoračný projekt saleziánskej rodiny na sociálnych sieťach nazvaný oratko.online . Zakrátko, 21. marca, sme zaznamenali prvý prípad nakazeného saleziána, v popradskej komunite.

2020 03 16 oratko1

3. Od 16. februára sa v Turíne konala 28. generálna kapitula Saleziánskej spoločnosti. V Taliansku bola v tom čase už veľmi náročná pandemická situácia. Za Slovensko sa na kapitule zúčastnili don Peter Bučány, v zastúpení vtedy vážne chorého provinciála Jozefa Ižolda, delegát Martin Kačmáry a na niektorých častiach aj novomenovaný provinciál don Peter Timko. Dňa 11. marca bol potvrdený v úlohe hlavného predstaveného don Ángel Fernández Artime. V zrýchlenom režime bola zvolená aj celá hlavná rada a kapitula sa skončila predčasne presne po mesiaci, 16. marca.

2020 03 16 28.GK zaver4

4. Na Veľký piatok 10. apríla v rámci programu oratko.online sa vo video večernom slovku prihovoril provinciál don Jozef Ižold. Boli to jeho posledné slová verejne adresované mladým a saleziánskej rodine. 

 5. V apríli sme si tiež pripomenuli 70 rokov od Barbarskej noci, o svoje spomienky sa podelili aj naši spolubratia pamätníci týchto udalostí. Ku téme sme ponúkli aj online výstavu „Slobodní v neslobode“.

6. V tom istom mesiaci, 24. apríla, bolo zverejnené menovanie nových členov provinciálnej rady. Provinciálnym vikárom sa stal don Peter Jacko, ekonómom zostal don Andrej Kňaze aj na poste delegáta pre pastoráciu mládeže zostal don Ján Holubčík.

7. Začiatkom mája sme priniesli informácie o začiatku dlhodobo plánovanej rekonštrukcie kostola a mládežníckeho centra v Trnave na Kopánke. V rámci prác zrekonštruujú nielen kostol, ale aj spoločenské priestory pod ním. Pri futbalovom ihrisku chcú vybudovať novú dvojpodlažnú budovu so zázemím pre SFC Kopánka.

2020 05 04 kopanka1

8. Dňa 20. mája zomrel vo veku 56 rokov po ťažkej onkologickej chorobe náš provinciál don Jozef Ižold. Na jeho pohreb 26. mája do rodiska Rybník prišlo pri rešpektovaní opatrení mnoho spolubratov a členov saleziánskej rodiny. Obradom predsedal predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a homíliu predniesol don Peter Timko.

2020 05 20 zomrel Jozef Izold

2020 05 26 homilia2

9. Naše sestry saleziánky počas mája a júna oslávili v komunitách 80 rokov svojej prítomnosti na Slovensku.

2020 05 13 oslavy2

10. V sobotu 13. júna boli v Turíne vysvätení za diakonov štyria naši mladí spolubratia: Ján Butkovský, Peter Boško, Daniel Holúbek a Jozef Peržeľ.

2020 06 13 diakoni-turin-vysv7

11. Na konci júna oznámilo vydavateľstvo don Bosco, že vstúpilo do aktívnej spolupráce s hnutím eRko a od 1. 7. sa stalo vydavateľom detského časopisu Rebrík.

12. So školským rokom sa skončila aj prítomnosť malej komunity Saleziánov don Bosca v Sabinove. Komunita, ktorá právne patrila pod komunitu v Prešove, pôsobila v Sabinove od roku 2006.

2020 06 30 sabinov-koniec-sdb1

13. Uprostred leta, 12. augusta, celkom nečakane odišiel do večnosti don Štefan Turanský. Zomrel počas turistickej prechádzky v Roháčoch. Jeho pohreb sa konal 18. augusta v Katedrále sv. Martina v Bratislave, obradom predsedal opäť Mons. Stanislav Zvolenský, homíliu predniesol don Marián Valábek. Kvôli pandémii nemohli prísť ani rodný brat ani ďalší rodáci dona Turanského zo srbskej Selenče.

2020 08 17 pohreb turansky-posledna

2020 08 17 pohreb turansky3

14. V pondelok 31. augusta sa konala na Mariánskej hore už 35. Bodka za prázdninami. Tento rok sa prvý raz konala tiež „miništrantská“ bodka aj vo Vajnoroch.

15. Počas dňa provincie 1. septembra na stretnutí spolubratov nastúpil do úradu provinciál don Peter Timko, jeho vikár don Peter Jacko a následne sa konalo aj prvé zasadanie provinciálnej rady v novom zložení. Na slávnosť prišiel regionál don Roman Jachimowicz.

2020 09 01 den-provincie1

16. Začiatkom septembra ukončili kurz Teológia pre mladých po dvoch rokoch (6 víkendoviek a 2 letné školy) prví absolventi.

2020 09 18 domka2

17. Na niekoľko týždňov počas jesene sa naša saleziánska komunita v Azerbajdžane v Baku ocitla v situácii, keď sa krajina nachádzala vo vojnovom konflikte. Informácie od spolubratov nás uistili, že sú v poriadku a aj v samotnom Baku panoval napriek nočnému zákazu vychádzania pokoj.

18. Prelom októbra a novembra bol poznačený celoplošným testovaním na Covid-19. Viaceré naše strediská, spolubratia a tiež mladí boli do realizácie testovania aktívne zapojení dobrovoľníckou formou.

2020 11 16 testovanie2

19. Pokračujúce okolnosti pandémie podnietili saleziánsky pastoračný tím spolu s dobrovoľníkmi pripraviť e-kurz pre animátorov o tom, ako viesť stretká s deťmi a mladými v online prostredí.

2020 10 30 domka1

20. Záver roka priniesol radostnú správu nielen pre českých saleziánov – don Ignác Stuchlý bol vyhlásený za ctihodného. Bol prvým provinciálom saleziánov v Československu, v rokoch 1936-1939. Pápež František gteraz uznal hrdinský stupeň jeho čnostného života.

2020 12 23 stuchly-ctihodny11

21. V pondelok 28. decembra sa v Bratislave konali pohrebné obrady zosnulého dona Jozefa Skaleného, ktorý vo veku 74 rokov zomrel „na“ ochorenie Covid-19.

2020 12 25 zomrel-skalny

Spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.