Prehľad života v stredisku na Miletičovej

(Bratislava, 25. septembra 2015) – Na prelome prázdnin sa 40 mladých z Miletičky zúčastnilo na celoslovenskom stretnutí mládeže P15 v Porade. Pätnásť mladých sa prihlásilo do služby dobrovoľníkov, či už pri stavaní pódia, zdravotnej službe alebo vední stretiek.

Komunita saleziánov už tradične absolvovala komunitnú dovolenku vo Svite. V priebehu týždňa bratia navštívili historické mestá Levoču, Žehru a okolité jaskyne. Okrem toho sa venovali turistike v Slovenskom raji a okolí.

V nedeľu 16. augusta oslávili 200. výročie narodenia dona Bosca aj Miletičkári. V oratóriu sa popoludní stretlo takmer 200 ľudí, ktorí zjedli vyše 200 zmrzlín a na misie pre dona Bosca vyzbierali 660 Eur. Na záver sa pred kostolom, pri soche dona Bosca, pomodlili 200 Zdravasov (všetky štyri ružence).

Posledný augustový týždeň sa na Miletičke konali tri tábory: pre chlapcov v Kubrej, pre dievčatá v Lúke a 12 animátorov bolo v Rakúsoch na rómskom tábore. Pobytové tábory preniesli deti do stredoveku, chlapci zažili obdobie kráľa Artuša a dievčatá panstvo hradu Tematín.

V sobotu 15. augusta sa v kostole Panny Márie Pomocnice oslavovalo vzácne životné jubileum 90 rokov života saleziána dona Milana Ďuricu. Oslava v kruhu saleziánskej komunity sa konala začiatkom septembra.

Prvú septembrovú nedeľu sa uskutočnilo otvorenie oratória. Direktor komunity predstavil komunitu bratov, ktorí budú tento rok pôsobiť na Mileičovej. Potom nasledovala scénka a po nej veľká hra pre deti. Samozrejme ako tradične nechýbala súťaž o najlepší koláč.

V prvej polovici septembra zorganizovali saleziáni na štyroch miestach štyri turnusy duchovných cvičení pre 55 vysokoškolákov. Kazateľmi boli don Peter Jacko, don Ján Holubčík a don František Kubovič. Spoločnou témou všetkých duchovných cvičení bolo evanjelium sv. Marka.

František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.