Prešiel som hranicu uvedie Rozhlas a televízia Slovenska

(Bratislava, 25. januára 2013) – Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku dona Bosca a v spomienke na mučeníka – saleziána Titusa Zemana, ktorého diecéznu fázu procesu blahorečenia sme ukončili v decembri minulého roka uvedie Rozhlas a televízia Slovenska  STV 2, STV 2, v nedeľu, 27.1.2013 o 13.25 hod. dokument (vyrobený rehoľou SDB) s názvom „Prešiel som hranicu“.

2013_01_25_presiel_01.jpg2013_01_25_presiel_02.jpg

O dokumente:   Zámerom 52 min. dokumentárneho filmu o Titusovi Zemanovi je predstaviť slovenskému divákovi tohto vzácneho saleziána, ktorý napriek nepriaznivým okolnostiam a politickej situácii v 50. rokoch minulého storočia, aj za cenu riskovania života pomáha mladým adeptom na rehoľný život naplniť ich sen študovať teológiu v Taliansku a stať sa kňazmi a rehoľníkmi.

2013_01_25_presiel_03.jpg

Po likvidácii kláštorov bezpečnostnými zložkami v apríli 1950 v Československu, don Titus Zeman spolu s ďalším spolubratom don Ernestom Macákom a profesionálnymi prevádzačmi organizujú útek prvej, 10-člennej skupiny spolubratov, ktorej sa cez rieku Moravu, Viedeň, naprieč Alpami podarí uniknúť až do Turína – kolísky saleziánskej spoločnosti, kde mladí saleziáni pokračujú už v začatej rehoľnej formácii. Don Titus Zeman sa po krátkom odpočinku znovu vracia na Slovensko, aby začal s prípravou a organizovaním úteku druhej, 27 člennej výpravy, ktorá tiež hranicami prešla.

2013_01_25_presiel_04.jpg2013_01_25_presiel_05.jpg

Tretia, 22 členná výprava však stroskotala pri rozvodnenej rieke Morave, 16 boli zadržaní, vypočúvaní a odsúdení na dlhé roky väzenia. Jedným z nich bol aj don Anton Srholec a Ing. Brychta, ktorí sú poslední žijúci svedkovia tejto udalosti.  Druhú líniu filmu tvorí príbeh 3 mladých adeptov na rehoľný život spolu s ďalšími 4 saleziánmi.  Títo sa rozhodnú prežiť "dobrodružstvo" Zemanových výprav a v jeho stopách putovať zo Šaštína, cez rieku Moravu, Rakúsko, Alpy až do Turína.  V ich zážitkoch je prerozprávaný tiež príbeh ich predchodcov z 50. rokov.

2013_01_25_presiel_06.jpg

Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.