Presne o rok začne Rok vďačnosti

(Bratislava, 9. januára 2023) – Budúci rok v tomto čase začneme sláviť tzv. Rok vďačnosti, počas ktorého budeme ďakovať za 100-ročnú prítomnosť saleziánov na Slovensku (1924-2024). Príprava v duchu hesla „S pokornou vďačnosťou dávam ďalej, čo som dostal“, pozýva k znovuoživeniu charizmy dona Bosca na Slovensku.

Koordinátor príprav k storočnici don Pavol Drška nás vyzýva, aby sme „spoločne zintenzívnili prípravu na túto slávnosť saleziánskej charizmy na Slovensku cez osobu aj komunitnú modlitbu, sledovaním stránky 100.saleziani.sk a využívaním jej materiálov“. Saleziáni prípravu rozdelili do dvanástich celkov a v každom ponúkajú: text duchovnej obnovy pre mladých a pre členov saleziánskej rodiny; pracovné listy pre mladých na stretkách s ponukami na daný mesiac; krátky medailón osobnosti z histórie saleziánov na Slovensku a príbeh k danému obdobiu.

Don Drška tiež vyzdvihol, že materiály sú prvýkrát pripravované spoločne pre celú saleziánsku rodinu na Slovensku. Vďaka tomu majú napríklad rovnakú tému mesačnej duchovnej obnovy saleziáni, saleziánky, mladí animátori aj saleziáni spolupracovníci. Saleziáni chcú prípravu komunikovať aj vizuálne, a to použitím loga storočnice na svojich grafických a mediálnych výstupoch.

„Želám vám požehnaný rok 2023, ktorý nech je pre nás všetkých nielen príležitosťou načrieť do bohatstva našej saleziánskej spirituality, ale aj odovzdávať ju ďalej mladým, novým generáciám, Cirkvi, občianskej spoločnosti,“ zakončil don Drška.

red.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.