Pozrite si zoznam stredísk, ktoré privítajú nových bratov

Na sviatok Dominika Savia (6. mája) zverejnil otec provinciál personálne zmeny v komunitách. Do nových stredísk prichádzajú títo bratia:

Peter Biela → Banská Bystrica
Ján Čverčko → Bratislava – Mamateyova
Ján Jura → Bratislava – Miletičova, provinciálna časť
Ondrej Miliczki → Bratislava – provinciálna časť
Jozef Bago → Dubnica nad Váhom
Dominik Vinš → Hody
Pavol Pillár → Humenné
Pavol Degro → Košice – Tri hôrky
Rudolf Lednický → Nová Dubnica
František Čunderlík → Poprad
Ladislav Miko → Poprad
Peter Barina → Žilina – pastoračná komunita
Juraj Malý → Žilina – ordinariát
Pavol Grach → Žilina – pastoračná komunita
Pavol Dzivý → Žilina – SOŠ

Vo funkcii delegáta pre pastoráciu mládeže Jána Holubčíka strieda Stanislav Hurbanič. Ján strávi najbližší rok v zahraničí.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.