Prezident lekárnickej komory: Artemide Zatti je pre našu činnosť veľkou inšpiráciou

(Bratislava, 10. októbra 2022) – Najnovší svätec saleziánskej rodiny Artemide Zatti nie je neznámy ani našim slovenským lekárnikom. Vedeli ste, že koadjútor Atremide Zatti je patrónom Slovenskej lekárnickej komory? Jej prezidenta PharmDr. Ondreja Sukeľa sme sa opýtali, v čom ich inšpiruje ich svätý kolega.

Kto je pre vás Artemide Zatti?

V prvom rade bol pre mňa prekvapením, keďže som o ňom netušil. V novembri 2014 som sa stal prezidentom Slovenskej lekárnickej komory a na rok 2015 sme začali pripravovať oslavu 25. výročia obnovenia činnosti komory, ktoré datujeme na 13. november 1990, keď sa (ešte bez legislatívnej opory) uskutočnil prvý, ustanovujúci snem. Pri tejto príležitosti sme chceli oceniť kolegov, ktorých prínos nespočíva len v dobrom výkone lekárnického povolania, ale robia aj čosi takpovediac navyše a hľadali sme inšpiráciu, po kom to ocenenie pomenovať.

A keďže google je veľký učiteľ, do pár minút bolo rozhodnuté a ocenenie dostalo názov Artemide – uznanie za spoločenský prínos lekárnika a celý rok 2015 sme z iniciatívy riaditeľky sekretariátu Slovenskej lekárnickej komory nazvali „Rok lekárnika ako pomáhajúcej profesie“. Slávnostný snem, pri ktorom sme toto ocenenie prvýkrát odovzdali bol 13. novembra 2015. Až po naplánovaní tohto termínu sme zistili, že tento deň – sviatok Slovenskej lekárnickej komory – je aj sviatkom Artemide Zattiho.

Čím vás oslovil jeho životný príbeh?

Hlavný predstavený saleziánov opísal pri blahorečení jeho príbeh slovami „výbušná novota“ v tom zmysle, že osobnosť Artemide Zattiho nami pozitívne otriasa, vyzýva k vernosti povolaniu a schopnosti predkladať pozitívne vzory. Keďže sám dosť publikujem, vždy som obdivoval schopnosť, ktorú ja nemám – a to schopnosť pár slovami vyjadriť myšlienku lepšie než dlhou esejou. Slová „výbušná novota“ sú touto presnou charakteristikou.

Ak vezmeme do úvahy spoločenské pomery, v ktorých Artemide vykonával svoju (nielen) lekárnickú službu, tak v mnohom jeho postupy môžu a mali by byť príkladom aj pre dnešné zdravotníctvo a zvlášť pre tých, ktorí by ho radi videli viac v biznisovej než pomáhajúcej rovine. Zmena chápania pomoci chorým ľuďom s ohromnými možnosťami, ktoré nám priniesol vedecký pokrok by mohla byť tiež takou „výbušnou novotou“ dnešnej doby.

Prečo si ho SLeK vybrala za patróna?

Patrón je skvelé slovo a nemusí mať iba význam, v ktorom ho chápe kresťanská viera. Významné osobnosti preberajú patronát nad školami, športovými klubmi, či rozličnými podujatiami a zmyslom tohto patronátu je symbolické poukázanie na to, že v danej činnosti chceme zdieľať podobné hodnoty, ako zdieľa ten, koho sme si vybrali za patróna.

Veľmi ma napríklad minulý mesiac zaujalo otvorenie odbornej biologicko-chemickej učebne vo Vranove nad Topľou, ktorej patrónom sa stali špičkový slovenský vedec Pavol Čekan. Je jasné, že v tejto učebni základnej školy zrejme nikdy nedôjde k prevratnému objavu, ale tiež je jasné, že učitelia tejto školy majú záujem svojich žiakov motivovať tak, aby sa raz niektorý z nich stal prevratným objaviteľom, ktorý si pri preberaní Nobelovej ceny spomenie na svoje prvé laboratórium, svojho prvého učiteľa a fotku Pavla Čekana na stene.

Laureáti ocenenia Artemide – uznanie SLeK za spoločenský prínos lekárnika.

Pre mňa, ako prezidenta Slovenskej lekárnickej komory je kľúčovou udalosťou v živote Artemide Zattiho jeho štúdium v tridsiatich siedmich rokoch – šiel študovať nie preto, aby si splnil nejaký kariérny cieľ, alebo z túžby mať pred menom akademický titul, ale preto, aby po sprísnení kvalifikačných podmienok pre výkon povolania, mohol ďalej pokračovať v službe chudobným pacientom.

Jednou z úloh Slovenskej lekárnickej komory je aj zabezpečovanie a hodnotenie sústavného vzdelávania farmaceutov a tento pohľad na vzdelanie a vzdelávanie – nie ako na cieľ, ale ako na prostriedok služby – je pre našu činnosť veľkou inšpiráciou. Vnímam to aj osobne symbolicky, keďže na cestu prezidenta SLeK som sa tiež vydal ako tridsaťsedemročný a verím, že s rovnako dobrým úmyslom…

Ako ste reagovali na správu o svätorečení?

Isto budeme túto udalosť komunikovať ešte podrobnejšie ako v roku 2015. Vzhľadom k pandémii sme v roku 2020 nemohli osláviť 30. výročie obnovenia činnosti SLeK, pri ktorej by sme cenou Artemide ocenili ďalších kolegov – preto túto udalosť plánujeme na budúci rok ako pripomenutie nielen 30. výročia obnovenia činnosti komory, ale aj ako oslavu samotného svätorečenia Artemide Zattiho.

Ako reagujú neveriaci kolegovia na jeho príbeh?

Človek nemusí byť veriaci, aby chápal základné princípy dobra a zla. Slovenská lekárnická komora je organizátorom konferencie „Etické a morálne aspekty povolania farmaceut“, na ktorej sa rozoberajú otázky napríklad bioetiky, profesijnej etiky, podnikateľskej morálky, komunikácie vo vzťahu k pacientovi a iným zdravotníckym povolaniam, metodické otázky vzdelávania a mnohé ďalšie otázky, ktoré sú prirodzenou súčasťou dobrej spoločnosti a nie sú iba témami pre veriacich.

Život Artemide Zattiho je inšpiráciou aj preto, že to nebol nejaký tajomný svätec zo 16. storočia, ani niekto, kto sa stal svätým preto, lebo celý deň strávil v modlitbe na kolenách, ale preto, že bol dokonalý vo svojom povolaní. Aj v povolaní lekárnika a ošetrovateľa. Toto osobne vnímam ako spôsob, ako sa dokážeme navzájom chápať, rešpektovať a spolu žiť v jednom priestore a svojim spôsobom ako silnejšie a prirodzenejšie svedectvo viery, než nejaké hlučné deklarácie.

Čím môže A. Zatti osloviť dnešného človeka na Slovensku?

Raz, v čase svätorečenia Titusa Zemana, som vzal synov k Bráne slobody na Devíne a rozprával som im, ako odtiaľ za hranice utekali ľudia cez rieku Moravu. Potom sme náhodou stretli dona Šilhára a vravím im – že aha, to je jeden z nich a poznal aj Titusa… Pár viet, ktoré im don Šilhár porozprával bolo viac, než desať hodín dejepisu.

Keď sme s nebohým kolegom Marekom Slezákom navštívili dona Macáka, tak sa ho Marek opýtal, či by niečo (lekárnicke) nepotreboval – don Macák mu lakonicky odpovedal – iba milosť Božiu a to vy lekárnici nemáte. Artemide môže dnešných ľudí osloviť práve takto – reálnosťou a hmatateľnosťou normálneho človeka – veď ešte žijú ľudia, ktorí si ho pamätajú. Keď sa povie „svätý“, tak väčšine z nás napadne nejaký oltárny obraz utrápeného človeka zo stredoveku – v Buenos Aires je na oltári usmiaty chlapík v bielom plášti s dvomi detskými pacientmi, lekárnickymi nádobami na poličke a bicyklom. Bolo by fajn, keby takýchto oltárov bežnej svätosti bolo na svete viac, aj vďaka slovenským (nielen) lekárnikom.

mpsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.