Prežívame jubilejný rok na počesť svätého Jozefa

(Vatikán, 15. marca 2021) – „So srdcom otca: tak Jozef miloval Ježiša a preto ho vo všetkých štyroch evanjeliách nazývajú ‚Jozefov syn‘“. Týmito prenikavými slovami začína pápež František svoj apoštolský list Patris Corde, ktorý bol zverejnený pri príležitosti 150. výročia ako pápež bl. Pius IX. vyhlásil 8. decembra 1870 svätého Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi. Pri tej príležitosti zároveň Svätý Otec vyhlásil špeciálny jubilejný rok na počesť svätého Jozefa. Ježišovho pestúna a tesára z Nazareta má medzi svojimi patrónmi aj Saleziánska kongregácia.

V liste Patris Corde sa pápež delí o „niekoľko osobných úvah o tejto mimoriadnej postave“ svätého Jozefa. Sú to úvahy, ktorých rozšírenie motivovala aj situácia, ktorú so sebou priniesla pandémia. Kríza spôsobená Covidom-19 totiž osvetlila, že „naše životy udržiavajú bežní ľudia – na ktorých sa obyčajne zabúda – ktorí sa neobjavujú v titulkoch novín a časopisov ani na veľkých pódiách najnovších televíznych show, ale bezpochybne práve oni dnes píšu rozhodujúce príbehy našich dejín“. Teda sú to ľudia ako svätý Jozef, podobní jemu, „ktorý nepozorovane prechádza okolo, mužovi bežného, nenápadného a skrytého života“ hoci zohráva jedinečnú úlohu v dejinách spásy.

Svätý Otec následne vymenúva mnohé typické črty, ktoré z manžela Panny Márie robia pre ľudstvo vzor otca: milovaný otec, otec nežnej lásky, otec poslušný, otec prijímajúci, tvorivo odvážny otec, pracujúci otec, tieň Otca.

„Svet dnes potrebuje otcov,“ uisťuje nás pápež. A to je dôvod, prečo znovu odkazuje na postavu svätého Jozefa, „otca, ktorý si uvedomuje, že jeho výchovné pôsobenie sa zavŕši a jeho otcovstvo sa naplní, iba ak sa stane „neužitočným“, a ktorý „ktorý vždy vedel, že toto Dieťa nie je jeho, ale bolo mu len zverené do starostlivosti“.

„V istom zmysle – uzatvára pápež František – sme všetci neustále v Jozefovej situácii: sme tieňom jediného nebeského Otca, ktorý „dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“ (Mt 5, 45). A tiež tieňom, ktorý nasleduje Syna.“

Na podporu listu Patris Corde Svätý Otec tiež vyhlásil dekrét o udelení osobitných odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa (8. 12. 2020 – 8. 12. 2021) všetkým veriacim, ktorí budú recitovať „akúkoľvek schválenú“ modlitbu k svätému Jozefovi, alebo urobia skutok nábožnosti na jeho počesť, najmä v deň slávnosti 19. marca alebo 1. mája; na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa; v nedeľu svätého Jozefa (podľa byzantskej tradície); 19. každého mesiaca, či každú stredu – ktorá je podľa latinskej tradície dňom venovaným spomienke na svätého Jozefa.

Celý list Apoštolský list Svätého Otca Františka Patriscorde (v slovenčine) nájdete na stránke KBS. 

Myšlienky z tohto listu prináša každý deň naša facebooková stránka https://www.facebook.com/saleziani.sk.

Informáciu o úplných odpustkoch prinášajú pekne spracovanú na facebooku saletíni.

Podľa ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.