Pri národnej Bazilike v Šaštíne objavujú Krista

Od polovice januára začali pri národnej Bazilike stretnutia kurzu Objav Krista. S podporou miestnych saleziánov don Bosca ich organizuje spoločenstvo Modlitby za kňazov. "Objav Krista je evanjelizačná formácia a trvá osem týždňov", prezrádza Samuel Brečka zo spoločenstva Modlitby za kňazov. "Je to priestor pre ľudí, ktorí si môžu vypočuť dobrú zvesť a osobne sa stretnúť s Ježišom Kristom." Súčasťou kurzu je večera, prednáška a rozhovory v skupinke. Po piatich stretnutiach, ktoré trvajú približne 2,5 hodiny je pripravená pre účastníkov celodenná duchovná obnova.

2013_01_28_objav_01.jpg

I keď v úvode sa na kurz prihlásilo málo záujemcov, do jeho začiatku začali čísla stúpať a organizátori hovoria o veľkom záujme. " Keď sa prihlásilo 72 záujemcov, dali sme stopku. Okrem prihlásených prišli ďalší šiesti neprihlásení a dvanásti, najčastejšie pre chorobu, na prvé stretnutie neprišli." Prvé stretnutie sa uskutočnilo 13. januára a potrvá do 3. marca. Čo je cieľom kurzu? "Spoznanie živého Ježiša Krista, vytvorenie si osobného vzťahu s ním," prezrádza Samuel Brečka. "Túžime pomôcť účastníkom precítiť Otcovu lásku a prijať silu Ducha Svätého, aby mohli žiť ako jeho deti a slúžiť ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi. Súčasťou je tiež povzbudenie a vysvetlenie potreby nájsť si miesto v spoločenstve kresťanov, najlepšie v rámci farnosti, kde by mohli vytvárať vzťahy nevyhnutné pre život v Kristovi. Ak sa to naplní, budeme šťastní." Organizátori zároveň poukazujú na to, že doterajšie kurzy, ktoré robili, ich v tomto napĺňajú optimizmom.

2013_01_28_objav_02.jpg

Počas stretnutí sa zameriavajú na rôzne témy: zmysel života, Ježiš, zmŕtvychvstanie, Duch Svätý a iné. Na ktoré témy sa najviac teší Samuel Brečka? "Na prvú a tretiu tému. Prednášať budem i ďalšie témy, no "Zmysel života" a "Boh ako otec" sú témy, pri ktorých prinášam aj kus svojho života – svoje svedectvo." Prvá téma je dôležitá aj z iného dôvodu. "Rozhoduje sa o tom, či účastníka zaujmeme a vzbudíme v ňom túžbu prísť aj na ďalšie stretnutie."Martin Ližičiar

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.