Pri príležitosti blahorečenia Štefana Šándora si hlavní predstavení vymenili pozdravy

(Rím, 11. októbra 2013) – Pred blížiacim sa blahorečením koadjútora mučeníka Štefana Šándora poslala generálna predstavená saleziánok Yvonne Reungoat pozdrav hlavnému predstavenému saleziánov. Don Chávez s radosťou prijal pozdrav o jej spoluúčasti na blížiacom sa blahorečení a odpovedal listom.

 

Najdrahší don Pascual,

zdieľam tvoju radosť a radosť celej saleziánskej rodiny z blížiaceho sa blahorečenia maďarského saleziána koadjútora Štefana Šándora.

Mám v rukách publikáciu dona Pierluigiho Cameroniho, ktorá približuje Štefanov vzorový život a jeho svedectvo viery až po moment, keď sa stal „mučeníkom evanjelia radosti“. Je darom svätosti pre maďarskú i všeobecnú Cirkev a pre všetkých nás, a pre našich mladých je vzorom, na ktorý treba hľadieť na kolenách.

Rodina, ktorá je ti zverená, drahý don Pascual, sa stáva vždy viac bohatšou na prítomnosť Pána cez tieto obdivuhodné a odvážne postavy, ako bol aj Štefan.

Myslím, že si „šťastný“ otec, lebo máš takých synov, ktorí vedeli vyletieť do výšky s jednoduchosťou a rozhodnosťou ako maličkí evanjelia. Želám ti, aby toto blahorečenie 19. októbra 2013 v Budapešti nakazilo mnohých mladých krásou evanjelia, radosťou z vernosti Ježišovi až po mučeníctvo, v tom prostredí, ktoré ešte trpí dôsledkami komunizmu. Bude to pre maďarskú Cirkev dôvod veľkej nádeje a zrodenia nových veľkodušných povolaní. Želám ti to z celého srdca.

Ty vieš, že sa za teba modlím, za to čo s vierou nesieš vo svojom živote. Mária Pomocnica ti je blízko svojou materinskou nežnosťou. Toto nám dáva mnoho útechy a podpory.

Mám nádej v tvoje modlitby k Pánovi za mňa, za Inštitút, za každú FMA a za toľkých mladých, ktorí sú nám zverení. Za to ti veľmi ďakujem.

V spoločenstve a s láskousr. Yvonne Reungoat FMA

 

 

DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCOVia della Pisana 1111 – 00163 RomaIl Rettor Maggiore

                                                                                                                                                     Rím, 10.10.’13 Najdrahšia Matka Yvonne,

S veľkou radosťou som prijal pozdrav o Tvojej spoluúčasti na nastávajúcom blahorečení saleziána koadjútora Štefana Šándora, mučeníka viery pre dobro mladých a jemu zverených.

Toto blahorečenie, ako dobre hovoríš, musí byť udalosťou vďaky a silného posolstva tak pre mladých v Maďarsku, pre ktorých nový blahoslavený veľkodušne obetoval svoj život, ako aj pre všetkých mladých v našich strediskách a v celom saleziánskom mládežníckom hnutí.

Jeho rast s pozitívnou skúsenosťou v rodine ako syna a brata, jeho schopnosť vyzrieť a urobiť rozhodnutie o živote ako salezián koadjútor, nadobudnutie si kvalifikovanej a váženej profesie typografa, vzorový kresťanský život aj v ťažkých momentoch počas vojenskej služby, to sú len niektoré črty mladosti Štefana Šándora, ktoré ho pripravili čeliť tvrdým časom prenasledovania a hodine najvyššieho mučeníctva. A sú tiež motívom povzbudenia pre dnešných mladých, ktorí môžu na neho pozerať ako na skutočného mladého kresťana a autentického saleziána.

Prežíval tiež synovskú mariánsku zbožnosť, ktorú si nadobudol v škole svojej mamy, a ktorá významne poznačila deň jeho prvej rehoľnej profesie ako saleziána koadjútora, 8. septembra 1940, na sviatok Narodenia Panny Márie, ako sám píše v liste rodičom: „Dňa 8. septembra z milosti dobrého Boha a pod ochranou Svätej Panny som sa profesiou zaviazal milovať Boha a slúžiť mu. Na sviatok panenskej Matky som sa zasnúbil Ježišovi a sľúbil som mu trojitým sľubom, že budem jeho, že sa už nikdy neodlúčim od neho a zachovám mu vernosť až do smrti.“ Sú to slová, ktoré vyjadrujú vysokú duchovnú zrelosť a zdá sa, že už naznačujú výsledok tejto profesie, ktorá mala byť spečatená krvou.

V tomto Roku viery, po blahorečení Márie Troncatti, Dcéry Márie Pomocnice, minulý rok v Macas v Ekvádore, naša saleziánska rodina dostáva dar ďalšieho blahorečenia, ktoré potvrdzuje plodnosť charizmy, zrodenej z apoštolského srdca dona Bosca, a zvýrazňuje jej misijnú a mučenícku dimenziu, ktoré musia charakterizovať ducha a činnosť nášho výchovného a pastoračného poslania.

S chválou Otcovi, ktorý robí divy vo svojich deťoch, pozdravujem Teba a celý Inštitút dcér Márie Pomocnice a uisťujem vás, že budem na vás pamätať v Budapešti budúceho 19. októbra, keď bude Štefan Šándor vyhlásený za blahoslaveného.

S veľkou láskou a úctou, v donovi Boscovi

 

                                                                                                                                      Pascual Chávez                                                                                                                                    hlavný predstavený

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.