Prianie provinciála k Veľkej noci

(Bratislava 1. apríla 2021) – Prinášame vám prianie provinciála dona Petra Timka k Veľkej noci.

2021 04 01 vn-vid-provincial

Milí mladí, milá saleziánska rodina, dobrodinci a priaznivci dona Bosca na Slovensku.

Keď človek hriechom odmietol dar života, ktorý mu Boh ponúkol, Boh sa neurazil, nezatrpkol, neuzavrel sa. Ale hľadal znovu cestu ako dať človeku život. Veľká noc je práve o tom, že Boh chce nám dať život. Vždy a znovu. A to aj za cenu smrti svojho najmilšieho Syna. Túži po živote s nami. A toto je veľká radosť pre každého z nás, pre nás, ktorí sme členmi charizmy radosti. Neuzatvárať sa, hľadať cestu k druhému, a hľadať vynaliezavo ako ponúkať život. Byť naplnený životom a ponúkať ho druhým.

Toto vám všetkým vyprosujem aj k týmto veľkonočným sviatkom. Túto radosť zo Života, ktorý sa nám znovu a znovu ponúka a dáva skrze nášho nebeského Otca, skrze Ježišovo vykúpenie.

Požehnanú Veľkú noc!

Velk - pohl 2021 final-01

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.