Priatelia Titusa Zemana si uctili jeho relikvie

(Vajnory, Bratislava, 8. novembra 2017) – Rodisko Titusa Zemana sa pomaly stáva pútnickým miestom. Koncom októbra sa vo Vajnoroch konala púť k relikviám blahoslaveného Titusa Zemana. Zúčastnili sa jej členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS).

Bývalí politickí väzni, "mukli" (skratka z českého muž určen k likvidaci) a občania, ktorých práva boli počas komunizmu porušované totalitným režimom sa zišli v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch. "Je to pre nás česť, že jeden z našej „muklovskej" rodiny je vyhlásený za blahoslaveného. Preto bolo pre nás veľmi vzácne, že sme mohli pobudnúť pri jeho relikviách a uctiť si ho už ako blahoslaveného," povedal účastník púte Peter Sandtner, predseda KPVS.    

Program púte sa začal svätou omšou, ktorú celebroval salezián don Jozef Luscoň. Nasledovala prednáška Michala Titusa Radošinského, synovca dona Titusa a modlitba pri jeho hrobe na Vajnorskom cintoríne.  "Členom KPVS je don Titus Zeman dobre známy. Viacerí ho poznali osobne, ale táto generácia už pomaly odchádza. Na ich miesta postupne nastupujú rodinní príslušníci, ale aj tým je don Titus známy, a preto pravidelne navštevujeme miesta spojené s jeho utrpením," dodal Sandtner.     Keďže Titus Zeman je symbolom aj ostatných politických väzňov, ktorí nevinne trpeli, členovia KPVS navštívili aj pamätník obetí komunistického režimu na cintoríne Vrakuňa. Po prečítaní mien mnohých umučených vošli do saleziánskej hrobky, kde odpočívajú viacerí saleziáni, ktorí boli tiež väznení, prenasledovaní a ich život je spätý aj s donom Titusom.

Informoval: Peter Sandtner, Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.