Pribudol nám nový animátorský kurz

(Bratislava, 20. júla 2016) – Domka-Združenie saleziánskej mládeže štartuje toto leto nový základný vzdelávací program pre mladých vo veku od 14 do 18 rokov. Základný animátorský kurz vznikal ako spolupráca Domky ústredia, Saleziánov dona Bosca a mladých zo stredísk z celého Slovenska. Spoluautormi sú lektor a metodik pre vzdelávanie Domky Andrej Skala, salezián pre pastoráciu mládeže Ján Holubčík, Zuzana Saloňová FMA a školiteľka Katarína Porubská. „Cieľom ZAK je zľahka a symbolicky predstaviť účastníkom kompetenčný profil animátora saleziánskej pedagogiky a motivovať ich, aby sa chceli sami zdokonaľovať vo všetkých jeho dimenziách a oblastiach. Chceme povzbudiť účastníkov, aby si verili, že majú na to, aby viedli druhých k hodnotám. Chceme im ukázať ako môže animátor pracovať s mladšími a budeme radi ak v tom nájdu zmysel,“ približuje lektor Andrej Skala.

Projekt vznikal od jesene 2015, najmä vďaka celoslovenskému prieskumu v strediskách združenia. Ten potvrdil, že je reálna potreba základného animátorského kurzu, ktorý by bol určený pre mladších animátorov zo stredísk, najmä tých, ktoré si z rôznych dôvodov takúto prípravu nevedia zabezpečiť. „Základný kurz je doplnkom, ktorý nám doteraz na celoslovenskej úrovni chýbal. Mnoho našich animátorov sa pripravuje na animátorstvo vo svojom stredisku, kde dokážu zodpovední ušiť program na mieru ich potrebám. Avšak máme aj strediská, ktoré nemajú dosť síl tvoriť si kurzy na miestnej úrovni,“ dodáva Lýdia Ondrejkovová, predsedníčka Domky. Prvý štvordňový kurz sa uskutoční od 8. do 11. augusta. Dvadsaťjeden mladých z domkárskych stredísk z celého Slovenska sa spoločne stretne v rekreačnom zariadení GO Kľačno pri Prievidzi, kde spoločne získajú užitočné a praktické informácie pre vykonávanie animátorskej služby.

Ideou kurzu je téma horolezectva čomu autori prispôsobujú aj mnohé aktivity. „Nechcem veľmi prezrádzať, no určite sa účastníci nemusia báť, že by zažili málo adrenalínu, alebo že by sa nedozvedeli nič nové. Tešiť sa určite môžu na svojich rovesníkov z rôznych kútov Slovenska. Verím, že na kurze vytvoríme super atmosféru, nové vzťahy a partiu z ktorej sa nám bude ťažko odchádzať,“ uzatvára Andrej Skala. Nebude chýbať priestor pre vzájomné podelenie, prežitie silných duchovných momentov či zážitok spolupráce saleziánskej rodiny. Na záver si každý z účastníkov odnesie Certifikát o absolvovaní Základného animátorského kurzu.

Prihlasovanie na prvé školenie je už uzavreté. O nasledujúcich termínoch kurzu bude záujemcv Domka včas informovať na stránke domka.sk.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.