Pridajte sa svojou modlitbou za povolania k Titusday!

Ôsmy deň v mesiaci si pripomíname blahoslaveného Titusa Zemana, mučeníka za povolania. S dôverou sa k nemu obraciame a prosíme na jeho príhovor za dar nových povolaní.

V stredu ráno 8. mája o 6:20 hod. sa pomodlia sv. ruženec vo farskom kostole vo Vajnoroch a večer o 19:00 hod. bude mládežnícku sv. omšu za povolania sláviť don Ján Čapla, SDB vo farnosti bl. Titusa Zemana v Bratislave-Petržalke na Mamateyovej.

Modlime sa spoločne, ráno i večer, na príhovor bl. Titusa Zemana, za dar nových povolaní pre našich mladých.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.