Prihlás sa aj ty na SOŠ sv. Jozefa Robotníka

(Žilina, 10. marca 2017) – Už iba mesiac ostáva žiakom posledných ročníkov základných škôl, aby si vybrali prostredie, ktoré ich dokáže najlepšie pripraviť pre ďalší život. Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka v Žiline v sebe spája odbornosť a výchovu v duchu preventívneho systému svätého Jána Bosca, zakladateľa saleziánov.

Mladí majú možnosť vyučiť sa remeslu i získať maturitu. Brány školy už opustilo mnoho úspešných murárov, stolárov, autoopravárov i grafikov digitálnych médií, ktorí sa radi vracajú na pravidelné stretnutia bývalých žiakov tejto školy.

Okrem kvalitného vzdelania ponúka i pestrú paletu mimoškolských aktivít a záujmových krúžkov (pozri ročenky školy).

Aktuálne dianie na škole i mimo nej môžete sledovať na oficiálnej stránke školy i na našej facebookovej stránke.

Chceš vedieť v čom sa ukrýva tajomstvo úspechov našich žiakov? Prihlás sa na našu školu. To nevysvetlíš, to musíš zažiť. Tešíme sa na stretnutie.

Kolektív saleziánov a zamestnancov SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

PS: Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

2017 03 10 sos

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.