Prihlás sa na saleziánske misijné dobrovoľníctvo!

(Bratislava, 6. septembra 2022) – Saleziánske misijné dobrovoľníctvo ponúka mladým ľuďom možnosť darovať rok svojho života v službe chudobným deťom a mladým, spoznať seba samého, svoje hranice, ale aj silné stránky. Človek obohatený týmto poznaním, je potom požehnaním pre našu spoločnosť, do ktorej sa po svojej službe vráti.

„Misia ma určite naučila väčšej trpezlivosti, zažil som mnohé situácie, ktoré ma učili, ako reagovať. Nabral som skúsenosti, ktoré možno teraz neviem presne popísať, ale myslím, že ich raz v danej situácii v živote zužitkujem. Uvedomil som si, že nájsť správny a efektívny spôsob pomoci nie je jednoduché. Taktiež mi tento čas pomohol urobiť definitívne rozhodnutie, kam nasmerujem svoj život,“ píše dobrovoľník Kristián, ktorý sa začiatkom júna vrátil z misie v Keni, v saleziánskom rehabilitačnom centre Bosco Boys v Nairobi.

Dobrovoľnícky program začína ročnou prípravou na misijnú službu a skladá sa z desiatich víkendových stretnutí. Počas prípravy sa venujeme motiváciám dobrovoľníkov, ale tiež téme zdravotnej prevencie, medzikultúrnych vzťahov či rozvojovej pomoci. „Ak chceme skutočne pomáhať druhým, je potrebné byť kvalifikovaný, musíme prejsť prípravou a to bohatstvo našej ľudskej skúsenosti, si skutočne osvojiť. A na to slúži naša príprava,“ hovorí Štefan Kormančík SDB, predseda SAVIO o.z. a delegát pre saleziánske misie.

Po roku príprav je dobrovoľník dostatočne pripravený na život na saleziánskej misii v krajinách ako Peru, Angola, Keňa, Tanzánia, Južný Sudán alebo Luník IX v Košiciach. Pozývame vás vydať sa s nami na DOBROdružnú cestu, na ktorej dostanete viac ako darujete. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez prihlasovací formulár do 20. septembra 2022 a všetky potrebné informácie nájdu na stránke www.savio.sk alebo si môžu prečítať skúsenosti minuloročných dobrovoľníkov na dobrovolnici.saleziani.sk. V prípade záujmu o rozhovor s dobrovoľníkmi, ktorí sa aktuálne vrátili zo svojej misie (Tanzánia, Južný Sudán a Keňa), je možné získať bližšie informácie na misie@saleziani.sk alebo telefonicky: +421 903 291 466.

SAVIO je občianske združenie, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. Práca dobrovoľníkov je priamym prejavom solidarity a neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít. Vysielame ich do rôznych krajín a zapájame do programov na Slovensku.

Informovala: Alžbeta Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.