Príhovor pápeža Františka na stretnutí s mladými v Košiciach a svedectvá mladých

(Košice, 17. septembra 2021) – Na Štadióne TJ Lokomotíva privítalo 14. septembra pápeža Františka viac ako 20 000 prevažne mladých ľudí, nechýbali však ani staršie generácie. Prinášame svedectvá, ktoré zazneli počas stretnutia pápeža s mladými a príhovor Svätého Otca.

Petra Filová pochádza z Košíc, má 29 rokov a aktuálne je študentkou náboženskej výchovy na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Aktívne participuje na aktivitách Univerzitného pastoračného centra v Košiciach.

Volám sa Petra a rada by som vám svedčila o tom, ako mi jedna sviatosť zmierenia zmenila život. Bol to čas, kedy som osobne spoznala, prečo Ježiš trpel na kríži. Od malička som videla Ježiša na kríži – doma, v škole, v kostole – no neuvedomovala som si zmysel jeho obety. Vo svojom živote som mala dlhšie obdobie, kedy som žila bez sviatosti zmierenia. Bolo to práve v čase, keď som sa pripravovala na sviatosť birmovania. Navonok som bola ideálny birmovanec. Nemala som problém s vedomosťami z katechizmu, bola som aktívna na liturgických sláveniach. Na prvý pohľad všetko perfektné. Avšak celý ten čas som bola, ako by povedal Ježiš: “obieleným hrobom.” Zvonku úspech a dokonalosť, ale vo vnútri mŕtva prázdnota.

Postupne prišiel čas svätej spovede pred sviatosťou birmovania. Ja som si pre svoju spoveď vybrala košickú katedrálu, aby to bolo čo najviac anonymné. Chcela som Ísť ku kňazovi, ktorý ma v živote nevidel a zrejme už ani neuvidí. Ako som tam bola a vyznávala hriechy, čakala som výčitky a hnev, no nič z toho neprišlo. Kňaz sa tešil, že som prišla a ako zadosťučinenie mi dal pomodliť sa jeden Otčenáš. Keď som vyšla zo spovednice, sadla som si v katedrále a začala som sa modliť Otče náš – prvý raz, druhý raz, tretí raz… A modlila som sa ho asi tridsať ráz, stále dookola. Mne tá sviatosť zmierenia, láskavosť kňaza a to, že som mohla zavolať na Boha “Otec” oživili srdce.

Na druhý deň som prijala sviatosť birmovania a bola som veľmi šťastná. Radosť a oheň Ducha Svätého je to, čím žije moje srdce. To je presne to, prečo potrebujem prijímať sviatosť zmierenia, aby sa moje srdce očistilo od hriechu a naplnilo Božím Duchom. Okrem toho ma naplnila aj veľká túžba slúžiť a hovoriť o Ježišovi. V mojom živote sa následne všetko zmenilo, lebo som sa zmenila ja. No to najpodstatnejšie je, že sa zmenil môj postoj k hriechu. Viem, že nechcem žiť v hriechu. Nechcem byť „obielený hrob“. Už rozumiem, prečo Ježiš trpel na kríži.

Svätý Otec, viem, že aj Vám v období mladosti veľmi pomohla jedna sviatosť zmierenia. Ako má mladý človek prekonávať prekážky na ceste k Božiemu milosrdenstvu?

 

Peter Lešak má 37 rokov a pochádza z Brezna. Študoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho manželka Zuzana má 36 rokov a pochádza zo Zvolena. Tiež študovala v Banskej Bystrici. Majú spolu tri dcéry: Sofia (9 rokov), Lujza (7 rokov) a Mária Anna (4 roky). Čakajú chlapčeka, ktorý sa má narodiť v septembri. Peter je aktuálne konateľom spoločnosti s názvom LAUDATOSI, ktorá sa zaoberá ekologickými stavbami.

Volám sa Peter a s mojou manželkou Zuzkou som sa stretol pred trinástimi rokmi. Keď sme začínali náš vzťah, prišli sme prvýkrát na púť k Anke Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Práve som končil vysokoškolské štúdiá. Zuzka bola praktizujúca veriaca, ale ja svetský chlapec. Ankin príbeh obrany čistoty sa nás oboch veľmi dotkol. Pre mňa to bolo vtedy niečo nepredstaviteľné – radšej obetovať vlastný život ako stratiť nevinnosť. Začali sme vnímať tento dar od Boha úplne novými očami. Obaja sme boli zranení z minulých vzťahov a nechceli sme opakovať tie isté chyby. Ja som pri Anke zažil silný Boží dotyk v spoločenstve mladých veriacich ľudí a pochopil som zmysel života, ktorý som tak dlho hľadal. Tu som bol prvýkrát v živote na svätej omši.

Moja manželka Zuzka tu odovzdala svoju minulosť a nečisté vzťahy vo sviatosti zmierenia, prijala uzdravenie a chcela začať odznova. Prosila Anku pri hrobe aj počas celej púte o pomoc, ako mi má vysvetliť, že chce mať so mnou čistý vzťah. Zázrakom pre ňu bolo, že som to navrhol ako prvý. Vďaka Anke sme objavili a pochopili hodnotu čistoty vo vzťahu a udržali si ju až do manželstva. Nebyť Anky, možno by náš vzťah išiel úplne inou cestou a možno by sme spolu ani dlho nezostali.

Vnímali sme a aj naďalej vnímame milosť Ankinho príhovoru za našu lásku. Ja som úplne zmenil svoj život, nespoznávali ma kamaráti ani vlastní rodičia. Po roku prípravy som mal prvú svätú spoveď amohol som prijať eucharistického Ježiša. Potom sme sa stali manželmi. Dnes je tomu už jedenásť rokov. Blahoslavenú Anku máme doma na obrázku aj s relikviou ako pamiatku zo slávnosti jej blahorečenia, ale hlavne ju nosíme v našich srdciach. Modlíme sa k nej a veríme, že sa za nás a za iných prihovára a prosíme Nebeského Otca aj o zázrak na Ankin príhovor. Ďakujeme Bohu a Anke za našu lásku, za naše tri deti a štvrté bábätko na ceste. Vďaka Anke vieme, ako vysvetľovať hodnotu čistoty našim trom dcéram, ktoré Anku a jej príbeh poznajú a ak Pán dá, raz ju samé navštívia vo Vysokej nad Uhom.

Svätý Otec, ako máme povzbudiť mladých, aby uverili v hodnotu čistej lásky?

 

Peter Liška má 33 rokov a pochádza z farnosti Plavnica, Lenka má 35 rokov a pochádza z farnosti Kobyly (obe farnosti paria o košickej arcidiecézy). Obaja študovali v Košiciach. Peter je zubný lekár, Lenka je učiteľka. Momentálne bývajú v Banskej Bystrici, kde sa presťahovali kvôli práci. Majú tri deti: Eliška (7 rokov), Emanuel (5 rokov) a Lenka (2 roky). Aktívne sa angažujú v rôznych duchovných spoločenstvách.

Peter: Volám sa Peter, moja manželka je Lenka a tu sú naše tri deti: Eliška, Emanuel a Lenka. Ako malý chlapec som mal náročné detstvo. Od trinástich rokov som vyrastal bez mamy, ktorá nám zomrela. Život v rodine bol často ako ťažký kríž. Ako chlapec som potom žil hriešnym životom až kým som neprišiel na štúdia do Košíc. Tu som stretol spoločenstvo mladých veriacich ľudí a starostlivých kňazov. A môj život sa začal meniť.

Lenka: Petra som stretla práve v tomto spoločenstve mladých veriacich ľudí. Začali sme spolu chodiť, ale naše chodenie nebolo jednoduché. Zranenia zminulosti prinášali mnohé pochybnosti a trápenia, dokonca aj odlúčenia. Bol to krásny a hlboký čas spoznávania, no často aj o kríži. Ale v pastoračnom centre na univerzite sme vždy nachádzali prijatie a vo Vysokej nad Uhom pri Anke Kolesárovej sme sa učili, čo je nezištná služba, živá viera, radostné srdce a poklad čistoty. Napriek ťažkostiam sme k sebe cítili úprimnú lásku. A tak pred deviatimi rokmi sme si sľúbili vernosť vo sviatosti manželstva.

Peter: Ale ani potom nebol náš život ľahký. Odišli sme do sveta za prácou a na mňa doľahla ťažká choroba. Bol som na pokraji života a neraz sme siahli až na dno našich síl. Ježiš nám v najťažšom čase ukázal, ako nás miluje a že za mňa zomrel na kríži, aby som mohol žiť. V tom čase sme dostali relikviu blahoslavenej Anky Kolesárovej, ku ktorej sa stále modlievame. Po piatich rokoch ťažkého trápenia prišlo vyslobodenie z choroby. Teraz zažívam nový život v zdraví a teším sa s celou rodinkou. Pracujem ako lekár, Lenka je učiteľka a máme tri krásne deti.

Lenka: Ďakujeme Dobrotivému Bohu za jeho prozreteľnú starostlivosť a životnú cestu, ktorou nás vedie. Ďakujeme aj za kríž. Ďakujeme blahoslavenej Anke za jej príhovor. Ďakujeme spoločenstvu mladých veriacich ľudí a starostlivým kňazom za to, že usmerňovali naše cesty.

Svätý Otec, ako máme povzbudiť mladých, aby sa nebáli objať kríž vo svojom živote?

Príhovor pápeža Františka

Milí mladí, drahí bratia a sestry, dobrý večer!

Bolo mi potešením počúvať slová Mons. Bernarda, vaše svedectvá a vaše otázky. Položili ste ich tri a ja by som sa chcel pokúsiť s vami hľadať odpovede.

Začnem Petrom a Zuzkou, vašou otázkou o láske vo dvojici. Láska je najväčší sen v živote, ale nie je to lacný sen. Je pekný, ale nie je ľahký, ako všetky veľké veci v živote. Je to sen, ale nie je ľahké ho interpretovať. Ukradnem vám vetu: «Začali sme tento dar vnímať úplne novými očami». To povedala ona. Naozaj, ako ste povedali, sú potrebné nové oči, oči, ktoré sa nenechajú oklamať vzhľadom. Priatelia, nebanalizujme lásku, pretože láska nie je len emócia a cit; tie sú nanajvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená mať všetko a hneď, nezodpovedá logike „použi a odhoď“. Láska je vernosť, dar, zodpovednosť.

Skutočnou originalitou dnes, skutočnou revolúciou, je oslobodiť sa od kultúry provizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a nad rámec okamihu, znamená milovať na celý život a celou svojou bytosťou. Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Všetci budete mať na mysli veľké príbehy, ktoré ste čítali v románoch, videli v nejakom nezabudnuteľnom filme, počuli v nejakom dojemnom príbehu. Ak sa nad tým zamyslíte, vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna je láska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú spolu. Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé: láska a hrdinstvo. Pozeráme sa na Ježiša, hľadíme na Ukrižovaného, je tu oboje: bezhraničná láska a odvaha dať svoj život až do konca, bez polovičatosti. Máme pred očami blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. Hovorí nám, aby sme sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele.

Preto keď snívate o láske, neverte v špeciálne efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný: každý z vás . Každý je darom a môže zo života, zo svojho vlastného života urobiť dar. Ostatní, spoločnosť, chudobní na vás čakajú. Snívajte o kráse, ktorá presahuje vzhľad, presahuje make-up, ktorá presahuje módne trendy. Snívajte bez strachu o založení rodiny, o splodení a výchove detí, o dávaní života, o zdieľaní všetkého s druhou osobou, bez toho, aby ste sa hanbili za svoje slabosti, pretože je tu on alebo ona, kto ich prijíma a miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si. A toto je láska: milovať toho druhého takého aký je, a toto je pekné.

Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote, po ktorom túžime. Veľké sny nie sú silné auto, módne oblečenie, ani „dovolenka po rôznych atrakciách“. Nepočúvajte tých, ktorí vám hovoria o snoch a namiesto toho vám predávajú ilúzie. Snívanie je jedna vec, mať ilúzie iná. Tí, ktorí predávajú ilúzie tým, že hovoria o snoch: to sú manipulátori šťastia. Boli sme stvorení pre väčšiu radosť: každý z nás je jedinečný a je na svete, aby sa cítil milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval ostatných, ako to nikto nemôže urobiť za neho. Nežijeme na to, aby sme sedeli na lavičke ako náhradníci za niekoho iného. Nie, každý je v Božích očiach jedinečný. Nenechajte sa „homologizovať“; nie sme vyrábaní v sériách, sme jedineční, sme slobodní a sme vo svete, aby sme prežili príbeh lásky s Bohom, aby sme mali odvahu robiť veľké rozhodnutia, aby sme sa pustili do nádherného rizika lásky. Pýtam sa vás: Veríte v to? [potlesk] A snívate o tom? [potlesk a odpoveď „si“ – áno] Ste si istí? [odpoveď „si“ – áno]„Bravi!“ – Super!

Chcel by som vám dať ďalšiu radu. Aby láska prinášala ovocie, nezabudnite na korene. A aké sú vaše korene? Rodičia a najmä starí rodičia. Dávajte pozor, áno starí rodičía. Oni vám pripravili pôdu. Polievajte korene, choďte k starým rodičom, urobí vám to dobre: položte im otázky, nájdite si čas, aby ste si vypočuli ich príbehy. Dnes je nebezpečenstvo rásť vykorenený, pretože máme sklon bežať, robiť všetko narýchlo: to, čo vidíme na internete, nám môže okamžite prísť domov, stačí jeden klik a na obrazovke sa hneď zobrazia osoby a veci. A potom sa stane, že sa nám stanú známejšími ako tváre, ktoré nám darovali život. Plní virtuálnych správ riskujeme, že stratíme svoje skutočné korene. Odpojiť sa od života, fantazírovať v prázdne nie je dobré, je to pokušenie od zlého. Boh nás chce mať pevne zasadených na zemi, spojených so životom; nikdy nie uzavretých, ale vždy otvorených pre všetkých! Zakorenení a otvorení. Rozumiete? Zakorenení a otvorení. [potlesk]

Poviete mi: áno, je to pravda, ale svet rozmýšľa inak. O láske sa veľa hovorí, ale v skutočnosti platí iná zásada: nech sa každý stará sám o seba. Drahí mladí, nenechajte sa ovplyvniť tým, čo nie je dobré, zlom, ktoré besnie. Nenechajte sa ovládnuť smútkom, alebo rezignovaným znechutením tých, ktorí hovoria, že sa nič nezmení. Ten, kto tomu uverí, ochorie na pesimizmus. A videli ste tvár mladého človeka, mladého pesimistu? Videli ste jeho tvár? Tvár zatrpknutá, tvár zošuverená horkosťou. Pesimizmus nás rozhorčuje. Vnútorne zostarneme. Zostarneme sa mladí. Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria negativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti. Nepočúvajte ich, veru nie, pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské, Pán nemá rád smútok a keď niekto zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom k spoločnosti.

Ale keď sme sklesnutí – pretože každý v živote je občas trochu na dne, všetci to poznáme – a keď sme na dne, čo môžeme robiť? Existuje spoľahlivý prostriedok, ktorý nám pomôže znova vstať. To je to, o čom si nám hovorila ty, Petra: spoveď. Počúvali ste Petru, hej vy? [„Áno!“] Prostriedok spovede. Pýtala si sa ma: „Ako môže mladý človek prekonať prekážky na ceste k Božiemu milosrdenstvu?“ Aj tu ide o záležitosť pohľadu, pohľadu na to, na čom záleží. Ak sa vás opýtam: „Na čo myslíte, keď sa idete spovedať?“ – nehovorte to ale nahlas –, som si takmer istý odpoveďou: „Na hriechy“. Ale – pýtam sa vás – odpovedajte- sú hriechy skutočne centrom spovede? [„Nie!“] Nepočujem… [„Nie!“]„Bravi!“ Boh chce, aby si sa k nemu priblížil tým, že budeš myslieť na seba, na svoje hriechy, alebo na neho? Čo chce Boh? Aby priviesť ťa bližšie k nemu alebo k tvojim hriechom? Čo chce? Odpovedz [„K nemu!“] Hlasnejšie, som hluchý… [„K nemu!“] Čo je centrom, hriechy alebo Otec, ktorý odpúšťa všetky hriechy? Otec. Nechodíme na spoveď ako potrestaní, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do Otcovho objatia. A Otec nás dvíha v každej situácii, odpúšťa nám každý hriech. Počúvajte dobre toto: Boh vždy odpúšťa! Pochopili ste? Boh vždy odpúšťa!

Dám vám malú radu: po každej spovedi nejakú chvíľu zostaňte a zapamätajte si odpustenie, ktoré ste dostali. Zachovajte si ten pokoj v srdci, slobodu, ktorú vo svojom vnútri cítite. Nie hriechy, ktoré už neexistujú, ale odpustenie, ktoré ti Boh dal, pohladenie Boha Otca. V tejto chvíli by som chcel dať kňazom jednu radu: povedal by som kňazom, aby sa cítili na mieste Boha Otca, ktorý vždy odpúšťa a objíma a prijíma. To si uchovajte, nenechajte si ho ukradnúť. A keď pôjdete nabudúce na spoveď, spomeňte si: Dostanem znova to objatie, ktoré mi urobilo tak dobre. Nejdem k sudcovi vyrovnať účty, ale k Ježišovi, ktorý ma miluje a uzdravuje ma. Dajme v spovedi prvé miesto Bohu. Ak je on hlavnou postavou, všetko sa stáva pekným a spoveď je sviatosťou radosti. Áno, radosti: nie strachu a súdu, ale radosti. A je dôležité, aby kňazi boli milosrdní. Prosím vás, nikdy nie vyzvedaví, nikdy inkvizítorskí, ale bratia, ktorí darujú Otcovo odpustenie, ktorí sprevádzajú v tom Otcovom objatí.

Niekto by mohol povedať: „Aj tak sa hanbím, nemôžem prekonať hanbu ísť sa spovedať“. Nie je to problém, je to dobrá vec! Niekedy je dobré sa v živote hanbiť. Ak sa hanbíš, znamená to, že nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Hanba je dobré znamenie, ale ako každé znamenie si vyžaduje ísť ďalej. Nebuď väzňom hanby, pretože Boh sa za teba nikdy nehanbí. On ťa miluje práve tam, kde sa za seba hanbíš. A miluje ťa vždy. Poviem vám jednu vec, ktorá nieje na veľkoplošnej obrazovke. V mojej krajine tých bez tváre ktorí robia všetky druhy zla voláme ľudia bez hanby.

A posledná pochybnosť: „Ale otče, ja nedokážem odpustiť sebe, a preto mi ani Boh nemôže odpustiť, lebo vždy padnem do tých istých hriechov“. Ale počúvaj, kedy sa Boh urazí? Keď ho ideš prosiť o odpustenie? Nie, nikdy. Boh trpí, keď si myslíme, že nám nemôže odpustiť, pretože je to ako keby ste mu povedali: „Si slabý v láske!“. Povedať toto Bohu je škaredé! Povedať mu, že „v láske si slabý“. Naopak, Boh sa raduje, keď nám odpúšťa, zakaždým. Keď nás zdvihne, verí v nás ako prvýkrát, nenechá sa odradiť. My sa necháme odradiť, on nie. Nevidí hriešnikov, ktorých by nálepkoval, ale deti, ktoré miluje. Nevidí pomýlených ľudí, ale milované deti; možno zranené, a vtedy má ešte viac súcitu a nehy. A vždy, keď sa spovedáme – nikdy na to nezabudnime – je v nebi oslava. Nech je to tak aj na zemi!

Nakoniec, Peter a Lenka, zažili ste v živote kríž. Ďakujem za vaše svedectvo. Pýtali ste sa, ako „povzbudiť mladých ľudí, aby sa nebáli objať kríž“. Objať: to je pekné sloveso! Objatie pomáha prekonať strach. Keď sme objatí, získame znova dôveru v seba a tiež v život. Nechajme sa teda objať Ježišom. Pretože keď objímeme Ježiša, znova dostávame nádej. Nemôžeme objať samotný kríž; bolesť nikoho nespasí. To, čo premieňa bolesť, je láska. Kríž teda objímame spolu s Ježišom, nikdy nie sami! Ak objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na pokoj. Drahí mladí, chlapci i dievčatá, želám vám túto radosť, silnejšiu ako čokoľvek iné. Prajem vám, aby ste ju zaniesli svojim priateľom. Nie kázne, ale radosť. Prinášajte radosť! Nie slová, ale úsmevy, bratskú blízkosť. Ďakujem vám, že ste ma počúvali a pros

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.