Prinášame Heslo 2024 so slovenským dabingom a plagát v slovenskej verzii

(Rím, 11. januára 2024) – V roku 2024 bude saleziánska rodina na celom svete sláviť dvojsté výročie sna, ktorý mal mladý Ján Bosco – budúci don Bosco – v roku 1824, keď mal deväť rokov. Z tohto dôvodu sa hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, rozhodol venovať tomuto snu tému Hesla na rok 2024: „Sen, ktorý podnecuje k snívaniu.“ Srdce, ktoré mení „vlkov“ na „baránkov“.

Predstavenie Hesla na rok 2024 hlavným predstaveným si môžete prečítať TU.

Celý text Hesla 2024 – NA STIAHNUTIE

Keďže tento rok oslavujú saleziáni 100 rokov príchodu na Slovensko, prispôsobili sme plagát Hesla 2024 vizualite, v ktorej od roku 2022 komunikujeme storočnicu. Ostali sme pri koláži, v ktorej sme chceli vyzdvihnúť viaceré roviny:

Ústrednými postavami plagátu sú don Bosco a Panna Mária Pomocnica, ktorí sú zároveň aj hlavnými postavami sna z deviatich rokov. Sú obklopení mladými zo Slovenska. Nájdeme tam mladých z historických fotiek, ale aj tých, ktorí navštevujú naše strediská v súčasnosti. Symbolicky tak vyjadrujeme storočnú prítomnosť saleziánskej charizmy na Slovensku. Mladí sú v rôznych situáciách – v spoločenstve, v pohybe, pri hre, pri oddychu, počas výletu – to všetko má poukazovať na šírku aktivít, ktoré sa dejú v našich strediskách a ktoré majú na dopad na konkrétne životy.

Na plagáte je tiež vyobrazená Bazilika Panny Márie Pomocnice v Turíne, ale aj jedno z najväčších saleziánskych stredísk na Slovensku – Mamateyka. Táto symbolika má vyjadrovať, ako Boh dáva rásť dielu dona Bosca, ako prekračuje hranice a prichádza aj na Slovensko. Umožňuje tak pokračovanie sna, ktorý podnecuje tisícky ďalších ľudí snívať a láskavým srdcom premieňať „vlkova“ na „baránkov“.

PLAGÁT NA STIAHNUTIE

HESLO SO SLOVENSKÝM DABINGOM 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.