Prinášame správy z misijného mesačníka Cagliero 11

(Rím, 12. decembra 2023) – Decembrový úmysel modlitieb sv. otca Františka je za zdravotne znevýhodnených ľudí. Saleziáni sa k nemu pripájajú v misijnom mesačníku Cagliero 11. Jeho posledné tohtoročné vydanie sa venuje činnosti saleziánov v Ekvádore, kde pôsobili aj slovenskí saleziánski misijní dobrovoľníci a kde je na svojej misii aj Slovák misionár don Anton Odrobiňák, SDB.

Zdroj: savio.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.