Pripojme sa k hodinovej adorácii so Svätým Otcom!

(Bratislava, 31. mája 2013) – V nedeľu 2. júna pozývame saleziánsku rodinu pripojiť sa k celosvetovej hodinovej adorácii so Svätým Otcom. Eucharistická adorácia sa bude konať v Bazilike sv. Petra od 17:00 do 18:00 hodiny. Všetky krajiny sveta budú v tomto čase adorovať a meditovať nad témou Jeden Pán, jedna viera, ktorá je súčasťou prežívaného Roka viery. Spoločné meditácie budú prebiehať v mnohých diecézach a farnostiach na celom svete, Slovensko nevynímajúc. Svätý Otec stanovil úmysly, ktoré budú zahŕňať modlitbu za Cirkev na celom svete a rôzne časti sveta prežívajúce utrpenie vojen, otroctvo obchodovania s deťmi, ženami, drogami, do modlitieb zahrnie aj nezamestnaných, väzňov či bezdomovcov.

Viac informácií o tejto udalosti  nájdete na internetových stránkach našich diecéz a spravodajskej stránke Konferencie biskupov Slovenska.

Foto: CNS photo/Paul Haring

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.